O projektu

Představení Akademie pacientských organizací

Akademie pacientských organizací (APO, Akademie) je edukační projekt určený pro české pacientské organizace, který se snaží přispět k řešení jejich hlavních problémů a umožnit jim lépe hájit práva i potřeby pacientů. Za jeho zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Cíle APO:

  • Podpořit nezávislost českých pacientských organizací.
  • Umožnit jejich dlouhodobý rozvoj.
  • Naučit je efektivněji získávat prostředky z různých českých i evropských zdrojů.
  • Zkvalitnit jejich prezentační a vyjednávací dovednosti.
  • Využití PR a sociálních médií.
  • Budování kapacit.
 

APO 2016

Do dalšího ročníku, který začíná v lednu 2016 pokračujeme se zapojením více než 80 pacientských organizací. Harmonogram je nastaven dle potřeb samotných pacientských organizací na základě pravidelného dotazník.

Některé témata v tomto roce organizujeme ve spolupráci v Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Aktuální harmonogram ke stažení.

I v tomto roce plánujeme pokračování APO Letní školy a APO Alumni setkání.

APO 2015

Od ledna 2015 pokračoval projekt za účasti celkem 71 pacientských organizací.

Akademie pacientských organizací obdržela v říjnu 2014 další záštitu od náměstka Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc.

Nezbytným předpokladem k úspěchu APO byla spolupráce s nejlepšími odborníky na danou oblast. V tomto trendu pokračoval projekt i v roce 2015.

Témata seminářů a pracovní materiály naleznete na stránce APO 2015.

V roce 2016 byla spuštěna APO Letní škola, společný projekt AIFP a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně k bližší spolupráci pacientských organizací s odborníky. Více informací na APO Letní škola.

I v tomto roce se konalo, již druhé, APO Alumni, tentokrát na Britské Ambasádě v Praze. Více zajímavostí naleznete na APO Alumni 2015.

APO Rada, poradní orgán Akademie se poprvé sešla v červnu tohoto roku. Složení APO Rady a více informací.

APO 2014

Od listopadu 2013 do listopadu 2014 projekt pokračoval, a to za účasti 57 pacientských organizací. Oficiální záštitu nad Akademií převzal v říjnu 2013 tehdejší Ministr zdravotnictví ČR MUDr. Martin Holcát, MBA. Tento významný krok dokládá, že pacientské organizace jsou vnímány jako významný partner v současném zdravotnickém systému České republiky.

Mezi hlavní témata APO 2012 patřil fundraising, vyjednávací schopnosti, internet a sociální média, účetnictví a daně v neziskovém sektoru, inovace v léčbě, práva a povinnosti pacientů a další.

Témata seminářů a pracovní materiály naleznete na stránce APO 2013-2014.

Na podzim 2016 se konalo první APO Alumni setkání na US Ambasádě v Praze. Více informací naleznete na APO Alumni 2014.

Rekvalifikační kurz 2013

Na první část APO navázal rekvalifikační osmnáctidenní intenzivní kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT 10941/13-212/263). Mezi hlavní témata kurzu patřilo strategické řízení organizace, legislativní základy, komunikace, vedení lidí, projektové a finanční řízení neziskových organizací, efektivní rozhodování, PR a další.

Kurzu se účastnilo 18 zájemců. Na základě alespoň 80% účasti, sepsání a obhajoby závěrečné práce mohli v listopadu 2013 získat certifikát MŠMT.

Témata edukačních dní a pracovní materiály naleznete na stránce Rekvalifikační kurz.

APO 2012-2013

První části Akademie, která byla odstartována v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v říjnu 2012, se zúčastnili zástupci 30 pacientských organizací. Během šesti následujících měsíců zkušení lektoři a odborníci na fundraising, projektový management, strategické řízení nebo komunikaci předávali zástupcům pacientských organizací své znalosti. Ty jim pomohly zlepšit fungování organizací a účinněji bránit práva nemocných.

Všichni zúčastnění obdrželi po absolvování některého z 12 celodenních seminářů certifikát. Součástí APO 2012-2013 byl také konzultační servis, jež organizacím pomohl řešit konkrétní potíže či přípravu žádostí o grant.

Témata seminářů a pracovní materiály naleznete na stránce APO 2012-2013.

 

Jak se přihlásit?

V případě zájmu o zapojení se do APO může každá česká pacientská organizace kontaktovat písemně manažerku projektu, paní Zuzanu Komárkovou.

Jak je projekt financován?

Účast pacientských organizací v projektu Akademie je bezplatná. Náklady na její provoz hradí v roce 2017 v plné výši Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). V letech 2012 a 2013 jej finančně podpořila také americká asociace inovativních farmaceutických firem (PhRMA).

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.