Cena APO má vítěze!

14.09.2016 Aktualizováno: 30.11.2017

Cena APO má vítěze v obou soutěžních kategoriích:

  • Nejlepší probíhající projekt: Mamma Help, z.s. s projektem “Říct to dětem”.
  • Nejlepší inovativní projektový záměr/vize: Parkinson-Help, z.s. s projektem “Rodina s Parkinsonem”.

Blahopřejeme!

Složení poroty:

Členové APO Rady

prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol
Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP

Tým APO

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.