Fond pomoci dětem s DMO

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 3.12.2018 04:25 Zpět na seznam

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporuje neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku.

Povinné dokumenty

 • žádost o poskytnutí nadačního příspěvku (formulář)
 • kopie lékařské zprávy o zdravotním stavu žadatele
 • kopie doporučení uvedené léčby ošetřujícím lékařem
 • kopie potvrzení plánovaného přijetí od zdravotnického zařízení
 • potvrzení o úhrnném příjmu rodiny v uplynulém kalendářním roce s uvedením počtu jejích členů

Další informace

 • u dítěte žádost o příspěvek podává jeho zákonný zástupce
 • žádosti se zasílají poštou na adresu nadace (žádost musí být vlastnoručně podepsána, nelze zasílat scan emailem), rozhodující je datum podání žádosti
 • žádost musí splňovat grantová pravidla
 • maximální výše příspěvku u jedné fyzické osoby je 10 000 Kč
 • z Fondu nelze hradit náklady na doprovod
 • již uhrazené neurorehabilitace se zpětně neproplácejí
 • prohlášení VDV o zpracování osobních údajů

Uzávěrka podávání žádostí o podporu: 1.2.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti o podporu naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Gabriela Bauer, tel.: 224 216 773, Email: bauer@vdv.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.