Výzva EU prostřednictvím MPSV - Podpora vybraných skupin osob se zdravotním postižením a osob pečujících

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 3.12.2018 02:08 Zpět na seznam

O dotaci mohou prostřednictvím výzvy č. 95 žádat organizace na projekty, které pomáhají lidem s duševním onemocněním, poskytovatelé domácí hospicové péče či tzv. neformální pečovatelé.

V oblasti pomoci duševně nemocným jde především o aktivity, které umožní klientům žít ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti hospitalizace v ústavech, což je i v souladu s trendy ve vyspělých zemích a hlavní myšlenkou plánované psychiatrické reformy. Patří sem i zapojení tzv. peer konzultantů, tedy lidí, kteří mají s nemocí osobní zkušenost a jsou schopni ji předávat dál.

Příkladem dobré praxe může být třeba již dříve podpořený projekt OPZ Podaná ruka Centra Anabell, které pomáhá lidem trpícím mentální anorexií a bulimií. Právě zdejší klienti velmi oceňovali zapojení bývalých pacientů, kteří úspěšně prošli celým procesem komplikované léčby těchto poruch příjmu potravy, jež jsou pro lidi bez osobní zkušenosti často nepochopitelné. Tyto peer konzultanty umožnily centru zaměstnat právě prostředky, které uvolnilo MPSV prostřednictvím OPZ.

Výzvu lze využít také za účelem financování projektů zaměřených na osoby ohrožené látkovými i nelátkovými závislostmi nebo na prevenci a řešení předluženosti.

Oprávněnými žadateli jsou městské části hl. m. Prahy, neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty. Na jeden projekt je možné získat jeden až deset milionů korun.

Uzávěrka podávání žádostí: 28.2.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Kontaktní místo pro podávání žádostí o dotaci:

Odbor podpory projektů řídicího orgánu OP Zaměstnanost nabízí osobní konzultace ve všech krajích ČR. Konzultace jsou určeny zájemcům o informace k většině témat OPZ. Seznam konzultačních pracovišť, včetně kontaktních osob naleznete po kliknutí na odkaz: https://www.esfcr.cz/konzultace-k-projektum-opz .

Žádost o podporu z OPZ se zpracovává v elektronickém formuláři v IS KP14+. Přístupdo elektronických formulářů žádostí o podporu naleznete na adrese https://mseu.mssf.cz ,orientujte se podle Operačního programu Zaměstnanost a identifikace, která je v části 1 této výzvy.

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.