Fond Vysočiny - granty v oblasti zdraví na rok 2019

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 5.12.2018 01:33 Zpět na seznam

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání v úterý 11. 12. 2018 vyhlásilo prvních devatenáct programů v rámci Fondu Vysočiny pro rok 2019 v celkovém finančním objemu 215,55 milionu korun. V návaznosti na změnu dotační politiky kraje, budou nyní veškeré rozvojové peníze rozdělovány právě prostřednictvím Fondu Vysočiny, což přináší pro žadatele výhodu zejména v jednotné podobě žádostí, zjednodušení celého procesu administrace i jednotném a včasném předávání informací. Celkem by mělo být na rok 2019 vyhlášeno 38 programů v objemu více jak 293 milionů korun. Zbývajících 19 programů pro rok 2019 vyhlásí krajské zastupitelstvo v průběhu roku na svých dalších zasedáních.

Níže je uveden výčet dnes vyhlášených programů v oblasti zdraví, jejich objem, zaměření, uzávěrka podávání žádostí a kontakty na odbory krajského úřadu, v jejichž gesci budou programy realizovány:

Dobrovolnictví 2019 – 3 100 000 Kč – program na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina (odbor sociálních věcí, Mgr. Monika Beranová, tel.: 564 602 845, beranova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019 – 2 000 000 Kč – program na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb (odbor sociálních věcí, Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, svanda.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

Provozování domácí hospicové péče 2019 – 15 000 000 Kč – program na podporu provozování domácí hospicové a paliativní péče (odbor sociálních věcí, Monika Havelková, tel.: 564 602 843, havelkova.m@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 25. 01. 2019

Celoroční aktivity handicapovaných 2019 – 500 000 Kč – program na podporu dlouhodobých sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých (odbor školství, mládeže a sportu, Bc. Jana Čermáková, tel.: 564 602 939, cermakova.j@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz)

Podávání žádostí: 14. 01. – 28. 02. 2019

Výzvy k předkládání projektů a veškeré informace k programům včetně formuláře žádosti budou zveřejněny na internetových stránkách Fondu Vysočiny.

Podrobné informace naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.