Cena Nadace Vodafone Rafael 2019

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 7.12.2018 01:40 Zpět na seznam

Cena Nadace Vodafone Rafael za ICT inovace pro kvalitnější život lidí se zdravotním postižením je výrazem snahy nadace podporovat budování otevřené a přístupné společnosti v digitálním věku.

Cílem ceny je podpořit neziskové organizace, které využívají informační a komunikační technologie inovativním způsobem ke zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením.

Oceněny mohou být projekty, které již přinášejí užitek většímu počtu uživatelů (minimálně 300) nejméně po dobu půl roku.

Cena by měla přispět k většímu rozšíření oceněného řešení, Nadace Vodafone rovněž deklaruje možnost podpořit v budoucnu ještě další vývoj řešení či zvýšení jeho společenského dopadu.

Cena se uděluje jednou ročně jedné organizaci a předává se slavnostně na konferenci INSPO, kterou pořádá BMI sdružení vždy v březnu (dubnu).

Cena má podobu artefaktu, na němž je zobrazeno logo Rafael, nápis Cena Nadace Vodafone a rok udělení. Součástí ceny je finanční odměna 200 000 Kč. 

O Cenu Nadace Vodafone Rafael se mohou ucházet organizace či osoby, které přihlásí projekt v rámci neziskové části své činnosti (podrobnější vymezení je v Právních podmínkách).

Uzávěrka podávání žádostí o podporu: 24.2.2019   Povinným doplňkem přihlášky je video o rozsahu 1 až 3 minut, ve kterém přihlašovatel přiblíží podstatu řešení.

Podrobné informace včetně formuláře žádosti o podporu naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

V případě nejasností se může Organizace obracet s dotazy na Jaroslava Wintra,  winter@helpnet.cz .

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.