MMR - Program Podpora bydlení 2019 - pečovatelské, bezbariérové, podporované byty a komunitní domy seniorů

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 8.12.2018 02:11 Zpět na seznam

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 5. listopadu 2018 vyhlásí výzvy předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramu Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a dále pak do programu Podpora bydlení, podprogramů Technická infrastruktura a Bytové domy bez bariér.

Program Podpora bydlení

Dotační tituly Pečovatelský byt (DT 1) a Komunitní dům seniorů (DT 3) - cílem programu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav.

Kontaktní osoby:
DT1 (PČB): Ing. Lenka Novotná: e-mail: Lenka.Novotna@mmr.cz, tel: 224 864 346
DT3 (KoDuS): Ing. Kateřina Kohoutková, DiS.: e-mail: Katerina.Kohoutkova@mmr.cz, tel: 224 864 436

Podprogram Bytové domy bez bariér (117D066) - cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. 

Kontaktní osoby: Ing. Lenka Veselá: e-mail: Lenka.Vesela@mmr.cz, tel: 224 864 022 Ing. Adam Kremr: e-mail: Adam.Kremr@mmr.cz, tel: 224 864 058

Uzávěrka podávání žádostí: 1.2.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.