Cena hejtmana Olomouckého kraje - podpora projektů ve prospěch osob se zdravotním postižením

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 4.1.2019 12:01 Zpět na seznam

Už počtrnácté se letos bude udělovat Cena hejtmana za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Dlouhá tradice svědčí o tom, že v Olomouckém kraji žije dost lidí se srdcem na správném místě a ochotou pečovat o jiné. 

„Letos poprvé bude tato cena udělena ve dvou kategoriích. Oceníme profesionála, který se problematikou osob se zdravotním postižením zabývá v rámci svého povolání, a také dobrovolníka, jenž tak činí bez nároku na honorář,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Cenu mohou získat například ti, kteří s lidmi se zdravotním postižením pracují, stejně tak i sponzoři, již na začleňování těchto osob do společnosti přispívají nebo třeba autoři tematicky zaměřených publikačních prací.

Cenu lze například udělit fyzické nebo právnické osobě:

  • za činnost, popřípadě čin, vykonávanou ve prospěch osob se zdravotním postižením na území Olomouckého kraje
  • jako poděkování sponzorům, kteří se významně podíleli na činnosti organizace vyvíjející činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením v Olomouckém kraje
  • za reprezentaci osob se zdravotním postižením Olomouckého kraje v zahraničí
  • za dlouhodobou, soustavnou činnost na poli vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
  • za publicistickou činnost přibližující každodenní život osob se zdravotním postižením

Cena je předávána v rámci významné společenské akce pořádané Olomouckým krajem.

Nominováni na tuto cenu mohou být občané, spolky, sdružení i právnické subjekty.

Návrhy na udělení ceny mohou zasílat občané, spolky, sdružení i právnické subjekty.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. ledna 2019.

Nominace přijímá odbor sociálních věcí krajského úřadu do 31. ledna, a to buď písemnou formou nebo elektronicky na adrese zbynek.vocka@olkraj.cz . Nominační formulář a další podmínky účasti najdou zájemci ZDE.

Podrobné informace naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.