Otevřený fond Správní rady Nadace Jistota - zaměření na zdravotně hendikepované děti

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 2.1.2019 12:19 Zpět na seznam

První kolo Otevřeného fondu pro rok 2019 je zaměřené na ty nejmenší. Zejména se jedná o projekty zaměřené na komplexní podporu rodiny a vývoj dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dítěte.

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícícm požadavkům:

  • Oblast rané péče a péče o děti předškolního věku
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad nestátních neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe (uznatelné náklady):

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podporující připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání
  • podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, rodinách žijícím v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a je tím ohrožen optimální psychosociální vývoj dětí
  • sociálně terapeutické činnosti, včasná diagnostika a poskytování péče nad rámec sociální služby „raná péče“ rodinám dětí předčasně narozených, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem od narození do 7 let.

Uzávěrka podávání žádostí o podporu: 16.1.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti o podporu naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

POZOR! Je nutné zaslat přílohy k žádosti klasicky e-mailem. V Příloze 1 "Komentář k projektu" více rozepište svůj projekt (žádost) a uveďte plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti. V příloze 2 "Rozpočet projektu" uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze 3 "Oblast činností" napište více o vaší organizaci. Struktura i formát příloh není předepsán. Všechny 3 přílohy odešlete e-mailem na adresu: stepanka_petru@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "OF_Rana_pece_název-vaší-organizace".

Informace pro žadatele poskytne:

Bc. Štěpánka Petrů, telefon: +420 955 532 745, e-mail: stepanka_petru@kb.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.