Program na podporu sociálně zdravotních aktivit 2019 - Zlínský kraj

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 4.1.2019 14:31 Zpět na seznam

Cílem Programu je zlepšení kvality života rodin, osob se zdravotním postižením, seniorů, dárců krve, apod.

Důvodem poskytnutí dotace je snaha zlepšit kvalitu života podpořených osob. Podporovány budou projekty a akce, které nejsou základními činnostmi sociálních služeb vymezenými zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci uvedené podpory jsou očekávány následující dopady:

 • zlepšení zdravotního, fyzického a psychického stavu seniorů, osob se zdravotním postižením
 • posílení vzájemných vztahů v rodině a jejich soudržnosti,
 • zvýšení motivace k dárcovství krve prostřednictvím ocenění dárců,
 • zabezpečení bezbariérového prostředí

Podporované aktivity dotačního totilu titulu Senioři a osoby se zdravotním postižením:

 • Pravidelné edukativní programyEdukativní programy pro osoby pečující o seniory a osoby se zdravotním postižením 
 • Tématická setkání (sdílení) osob pečujících o seniory a osoby se zdravotním postižením 
 • Programy pravidelného rekondičního a rehabilitačního cvičení
 • Pobytový program zaměřený na zlepšení fyzického a psychického stavu osob 
 • Pravidelné programy canisterapie
 • Pravidelné programy hipoterapie
 • Pobytový program zaměřený na hipoterapii

Podporované aktivity dotačního totilu titulu Rodiny:

 • Pravidelně se opakující aktivita mateřského a rodinného centra
 • Pobytová aktivita mateřského a rodinného centra
 • Jednorázová aktivita mateřského a rodinného centra
 • Pravidelné edukativní programy zaměřené na posílení rodiny, výchovy k rodičovství, vzájemných vztahů, manželství

Podporované aktivity dotačního totilu titulu Dárci krve:

 • Ocenění bezplatných dárců krve

Podporované aktivity dotačního totilu titulu Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb:

 • Posuzování zabezpečení bezbariérového užívání staveb v územním obvodu Zlínského kraje

Akce, projekty musí být realizovány v rámci ČR. V rámci všech opatření lze podporovat pouze občany Zlínského kraje.

Uzávěrka podávání žádostí: 1.2.2019 (online formulář bude k dispozici od 21.1.2019)

Podrobné informace včetně postupu pro podání žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce. 

Informace pro žadatele poskytne:

Vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Helena Miklová , tel.: 577 043 300, helena.miklova@kr-zlinsky.cz

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.