Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2019 - Moravskoslezský kraj

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 4.1.2019 01:52 Zpět na seznam

Účelem dotačního programu je podpořit projekty zaměřené hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto programu jsou považovány církevní právnické osoby, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec.

Uzávěrka podávání žádostí: 10.1.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Ing. Tereza Tesařová, odbor zdravotnictví, tel.: 595 622 336, e‑mail: tereza.tesarova@msk.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.