Dotační program na podporu pečujících osob - Jihomoravský kraj

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 7.2.2019 12:48 Zpět na seznam

Cílem dotačního programu je podpora neformálně pečujících osob o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora a aktivit nestátních neziskových organizací na podporu neformálně pečujících osob a neformální péče.

Podporované aktivity:

a) vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a podpory zejména v přirozeném prostředí pečujícího),

b) osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,

c) rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická činnost v přirozeném prostředí opečovávaného).

Cílem podpory jsou neformálně pečující osoby, což jsou rodinní příslušníci, příbuzní a blízké osoby, kteří soustavně a dlouhodobě pečují o svého blízkého v nepříznivé životní situaci v jeho přirozeném prostředí.

Uzávěrka podávání žádostí: 1.3.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, email: sekanina.borivoj@kr-jihomoravsky.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.