ČSOB pomáhá regionům - podpora veřejně prospěšných projektů, včetně zdravotních, sociálních, či vzdělávacích

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 4.3.2019 00:24 Zpět na seznam

Program „ČSOB pomáhá regionům“ si klade za cíl finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů. Klíčovým cílem programu je přispět k udržitelnému rozvoji a ke zlepšení kvality života v regionech.

Okruh oblastí činnosti neziskové organizace (dále jen NO) je následující: sociální a humanitární, vzdělávací, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež. Nezbytnými podmínkami jsou prokazatelná činnost v jedné z výše zmíněných oblastí, veřejně přístupná výroční zpráva a finanční zpráva organizace nejméně za dva roky, či jiné další průkazné informace o transparentním fungování organizace.

 

Úspěšným žadatelům poskytne program komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti. Čtyři žadatelé, kteří v průběhu aktuálního ročníku programu získají v jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků, dostanou dar ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč. V každém regionu bude přiděleno 150 000 Kč, celkem tak bude v této výzvě rozděleno 2 250 000 korun českých.

Žádost musí být vyhotovena podle instrukcí uvedených v přihlášce a musí splňovat následující uvedená kritéria:

  • Stručný název projektu
  • Popis projektu
  • Položkový rozpočet (včetně uvedení případných dalších zdrojů financování)
  • Povinné přílohy: výroční zpráva, doklad o registraci IČ a fotografie, která se obsahově vztahuje k organizaci nebo projektu
  • Přílohy (např. grafické materiály apod.)

Uzávěrka podávání žádostí: 31.3.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Jindřiška Palečková, tel.: 240 201 191, email: paleckova@donorsforum.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.