Jarní kolo Fondu Skupiny KB - posílení kvality života seniorů

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 5.3.2019 12:54 Zpět na seznam

Zejména se jedná o komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. V rámci této výzvy budou rozděleny nadační příspěvky z tzv. Fondu Skupiny KB. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na programy péče o seniory a jejich zapojení do aktivního života, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

ZASLANÉ ŽÁDOSTI MUSÍ VYHOVOVAT NÁSLEDUJÍCÍM POŽADAVKŮM

  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 

  • A Mezigenerační kontakt a setkávání, podpora rodiny a mezigeneračního učení

  • Odborné poradenství se zaměřením na dluhové poradenství pro seniory a specifické vzdělávání (trénování paměti, práce na počítači atp.)

JAK NAPSAT PROJEKT?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze „Komentář k projektu“. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Oblast činností – Základní informace“.

NA CO SI DÁT POZOR?

  • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (příloha „Rozpočet projektu“).
  • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
  • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
  • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku budeme hradit a po jakou dobu.

Uzávěrka podávání žádostí: 20.3.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Tajemnice Bc. Štěpánka Petrů, tel.: 955 532 745, e-mail: stepanka_petru@kb.cz 
Manažer Mgr. Jiří Kocourek, e-mail: jiri_kocourek@kb.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.