KPMG Cesta k udržitelnosti – BEZPLATNÉ SEMINÁŘE pro neziskové organizace

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 5.3.2019 13:14 Zpět na seznam

Projekt Cesta k udržitelnosti je vlajkovou lodí expertní pomoci KPMG Česká republika. Neziskovkám a sociálním podnikům poskytujeme bezplatně naše odborné služby – audit, daně, právo a poradenské služby. Pomáháme tak zefektivnit jejich fungování, minimalizovat administrativu a získat větší prostor pro přímou prospěšnou činnost.

V první fázi projektu vedou naši odborníci školení pro zástupce neziskového sektoru například v oblasti daňového poradenství, auditu výročních zpráv, vztahů se zákazníky nebo třeba ochrany osobních dat.

Ve druhé fázi projektu se neziskové organizace mohou přihlásit do servisních grantů, mentoringového porgramu nebo ročního partnerství, kde nabyté znalosti za školení ještě prohloubí.

KPMG školení pro neziskové organizace:

  • probíhají každý rok v březnu až červnu,
  • jsou bezplatná,
  • konají se v hlavní budově společnosti KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8,
  • jsou určená zástupcům neziskových organizací s alespoň základní znalostí dané problematiky.

Program jednotlivých školení:

Audit a příprava výročních zpráv neziskových organizací

Seznámíte se se zákonnými předpisy a základními charakteristikami auditu neziskových subjektů. Představíme vám také pravidla sestavování výroční zprávy a její obsahové náležitosti včetně účetní závěrky, grafické prezentace výkazů i celkového zpracování.

Termín školení: 20. března 2019

Více informací a Přihláška

 

Podnikatelské myšlení pro sociální podniky

Účelem semináře je seznámit účastníky s tématy, která pravidelně řeší týmy ve velké komerční firmě, a způsoby jakými lze k těmto tématům přistupovat. Cílem kurzu je v první řadě účastníkům nabídnout inspiraci a přimět je k zamyšlení nad tím, v čem existuje příležitost pro zlepšení a v čem si naopak vedou dobře.

Termín školení: 27. března 2019

Více informací a Přihláška

 

Řízení finančních rizik pro sociální podniky

Seznámíte se se základními principy řízení rizik ve společnosti – zaměříme se především na operační a finanční rizika. Nebudeme se zabývat čtením výkazů, ale nastavením modelu vašeho podnikání a kontrolních mechanismů tak, abyste mohli plánovat, předvídat a včas ovlivňovat finanční zdraví vaší společnosti. 

Termín školení: 3. dubna 2019

Více informací a Přihláška

 

Jak na granty a dotace – tipy a triky!

Školení je zaměřeno na projektový cyklus v rámci národních i evropských dotačních /grantových programů. Školení má za cíl seznámit posluchače s tím, jak co nejlépe přistoupit k tvorbě žádosti, jak zvolit správný cíl, na co si dát pozor při psaní projektového záměru, sestavování rozpočtu a jak se vyvarovat běžných chyb při plánování harmonogramu či udržitelnosti projektu. 

Termín školení: 10. dubna 2019

Více informací a Přihláška

 

Daňové úlevy a povinnosti pro veřejně prospěšné organizace

Cílem semináře zaměřeného na daně je seznámit zástupce veřejně prospěšných organizací s potenciálními daňovými povinnostmi. Na semináři vám budou představeny základní principy daňové legislativy týkající se veřejně prospěšných organizacích.

Termín školení: 15. května 2019

Více informací a Přihláška

 

Marketingová komunikace pro neziskové organizace

Jak si získat a udržet klienty a podporovatele? Které komunikační kanály má smysl využívat a kolik času jim věnovat? Proč se vyplatí zamyslet se nad obsahovou strategií? Nejen na tyto otázky se zaměřuje naše školení, speciálně přizpůsobené potřebám neziskových a obecně prospěšných organizací.

Termín školení: 22. května 2019

Více informací a Přihláška

 

Jak oslovovat firemní dárce?

Budeme mluvit o firemních dárcích, jejich motivaci, cílech a strategiích. O specifikách firemního světa a tipech, jak firemní dárce oslovit a zaujmout.

Termín školení: 29. května 2019

Více informací a Přihláška

 

Aktuální právní otázky fungování neziskových organizací

Působíte v neziskové organizaci a zajímá vás, jaká jsou právní pravidla pro obstarávání finančních zdrojů pro její činnost? Nemáte jasno v otázkách zaměstnávání v neziskovém sektoru? Pak je toto školení určeno právě vám. Dozvíte se, jaká jsou úskalí přijímání darů a dotací, pořádání veřejných sbírek a šíření reklamních sdělení. Věnovat se budeme i otázkám pracovního práva a jednání za právnickou osobu.

Termín školení: 5. června 2019

Více informací a Přihláška

 

Vztahy se zákazníky pro neziskový sektor a sociální podniky

Zaměříme na práci s klienty a budování obchodních vztahů, způsoby odlišení se od konkurence a nástroje, které vám k tomu mohou pomoci.

Termín školení: bude upřesněno

Více informací a Přihláška

 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.