Adventní koncerty České televize 2019

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 14.3.2019 00:55 Zpět na seznam

Česká televize vyhlašuje výběrové řízení na příspěvky z Adventních koncertů České televize 2019. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila rekordní částku přes 10,5 milionu korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i vám.

Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?

  • název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
  • název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
  • podrobný rozpočet předkládaného projektu;
  • informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
  • kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
  • zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
  • aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;

Uzávěrka podávání žádostí:

Neziskové organizace, které nebyly v rámci Adventních koncertů České televize v minulosti podpořeny, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2019 poštou na adresu:

Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí Hory
140 70 Praha 4

a elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz

Žádosti je třeba doručit jak poštou, tak emailem.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do konce června 2019.

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Jiří Váňa
manažer charitativních projektů
jiri.vana@ceskatelevize.cz 
telefon: 608 972 594, 261 137 054

Adéla Chudárková
koordinátorka charitativních projektů
adela.chudarkova@ceskatelevize.cz 
telefon: 261 137 078

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.