Benefiční speciály České televize - šance propagace projektu pro finanční podporu

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 5.3.2019 01:01 Zpět na seznam

Zázraky přírody, StarDance, Kluci v akci, Pošta pro Tebe, Všechnopárty a spousta dalších úspěšných formátů České televize je nyní připravena pomoci právě Vašim organizacím díky unikátnímu projektu benefičních speciálů České televize.

Česká televize pravidelně vysílá benefiční speciály, ve kterých propojuje své původní zábavní, dokumentární či publicistické pořady s konkrétními neziskovými organizacemi. Cílem těchto pořadů je posílit informovanost veřejnosti o činnosti dané organizace, o problematice, které se organizace věnuje, a vytvořit možnosti pro finanční podporu organizace formou DMS nebo propagací veřejné sbírky apod.

Úspěch projektu stojí zejména na přirozeném zájmu diváka o daný pořad, čímž se liší od klasických samostatných benefičních pořadů, a dále na možnosti přímo finančně podpořit konkrétní organizaci.

Každá žádost o zapojení organizace do benefičního speciálu, která má být zařazena do hodnoticího procesu, musí splnit tyto základní podmínky:

 • statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)

 • prokazatelné transparentní hospodaření organizace (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
 • doručení kompletní žádosti v řádném termínu.

Česká televize každou žádost posuzuje a prověřuje především z těchto hledisek:

 • celospolečenská naléhavost a závažnost tématu,
 • účelnost využití získaných finančních prostředků, pokud jde o sbírkovou kampaň,
  (u nadací a nadačních fondů budou upřednostněni žadatelé, u kterých je méně než 30 procent rozpočtu organizace věnováno na provoz organizace)
 • aktivní komunikace projektu/organizace v uplynulém roce
  (žadatel dokládá: plán návazných komunikačních aktivit na vysílání pořadu a přehled mediálních výstupů a komunikačních a marketingových aktivit organizace v uplynulých 12 měsících)
 • soulad zaměření organizace s programovým zaměřením pořadu a jeho dramaturgií a s aktuální strategií České televize.

Uzávěrka podávání žádostí: průběžně, dle vyhlašovaných termínů výzev v aktualitách webu České televize. Odkaz ZDE

Formulář žádosti o benefiční speciál ZDE

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Jiří Váňa, manažer charitativních projektů, telefon: 608 972 594, 261 137 054, jiri.vana@ceskatelevize.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.