Spotové kampaně České televize - bezplatné odvysílání prezentačního spotu - pomoc při fundraisingu

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 14.3.2019 01:16 Zpět na seznam

Máte natočený prezentační spot, který byste rádi odvysílali v televizi? Nebo uvažujete o fundraisingové či osvětové kampani, která by oslovila široké publikum? Podívejte se na možnosti spotových kampaní, ve kterých dává Česká televize zdarma prostor osvětovým a charitativním sdělením.

Česká televize poskytuje bezplatně neziskovým organizacím a projektům prostor pro vysílání jejich spotů, a to na základě zaslané žádosti. Jako veřejnoprávní instituce je zodpovědná za důkladné posouzení nejenom předložených projektů, ale i správného a průhledného fungování žádajících organizací.

Každá žádost o vysílání spotové kampaně, která má být zařazena do hodnoticího procesu, musí splnit tyto základní podmínky:

  • statut předkladatele jako neziskové organizace fungující minimálně 2 roky (žadatel dokládá výpisem z registru a statutem)
  • prokazatelné transparentní hospodaření organizace (žadatel dokládá výroční finanční zprávou, auditem)
  • doručení kompletní žádosti v řádném termínu.

Všechny žádosti procházejí třístupňovým systémem schvalování. Konečné rozhodnutí o schválení nebo odmítnutí žádosti a přidělení konkrétní kategorie (rozsahu) kampaně vydává komise složená z generálního ředitele České televize, ředitele Vnějších vztahů ČT, vedoucí Komunikace a vnějších vztahů ČT a dvou odborných externích hodnotitelů.

Termíny uzávěrek pro přijetí žádostí:

  1. 31. 3. 2019 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1. 9. – 31. 12. 2019)
  2. 30. 6. 2019 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1. 1. – 30. 4. 2020)
  3. 31. 12. 2019 (pro kampaně se začátkem vysílání v období 1. 5. – 31. 8.2020)

Spot si vyrábí a dodává pořadatel na vlastní náklady dle technických a obsahových kritérií. Stopáž spotu je maximálně 20 vteřin.

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Jiří Váňa, manažer charitativních projektů, telefon: 608 972 594, 261 137 054, jiri.vana@ceskatelevize.cz

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.