APO Bulletin – duben 2020 (č. 7)

14.04.2020 Aktualizováno: 01.03.2021

Přinášíme vám sedmé číslo našeho APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie pacientských organizací.   

Obsah 

1. Legislativní přehled 

2. Aktivity APO 

3. Aktivity členských pacientských organizací v APO  

Legislativní přehled  

a) Zakotvení legální definice pacientské organizace do právního řádu  

 
Název: Novela zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování  
 
Stav: Návrh byl předložen do fakultativního (vnitřního) připomínkového řízení. Lhůta pro poskytnutí komentářů byla ze strany MZ stanovena do 18. března 2020. Následovat bude vypořádání a vnější připomínkové řízení. 
 
Popis: Pro účely pacientských organizací je zásadní především ustanovení § 3a, která obsahuje legální definici pacientské organizace. 
 
Předpokládaná účinnost: Q1 2021 
 
Dokument ke stažení zde

b) Úprava procesu vstupu inovativních léčiv (VILP a Orphan) do systému veřejného zdravotního pojištění   

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Stav: Novela byla spojena s úpravou vstupu léčivých přípravků dle § 16, úhradovou regulací ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, úpravou úhradové skupiny zdravotnických prostředků a dalšími oblastmi a vstoupila do vnějšího připomínkového řízení dne 17. prosince 2019, následně proběhlo vypořádání připomínek, po jeho zapracování bude návrh předložen Vládě ČR a Legislativní radě vlády. 
 
Popis: Novela zákona se zaměřuje především na vstup inovací do systému veřejného zdravotního pojištění a zakotvení právního rámce, který povede k rozšíření skupiny léků, které získají standardní úhradu. Toto rozšíření se bude týkat především léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. Novela by měla celý proces zrychlit a značně snížit počet podaných žádostí podle § 16 tohoto zákona. 
 
Předpokládaná účinnost: Q4 2020 
 
Dokument ke stažení zde.    

c) Úprava procesu, ve kterém se rozhoduje o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb  

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stav: Novela byla spojena s úpravou vstupu léčivých přípravků se statusem VILP a Orphan, úhradovou regulací ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, úpravou úhradové skupiny zdravotnických prostředků a dalšími oblastmi a vstoupila do vnějšího připomínkového řízení dne 17. prosince 2019, následně proběhlo vypořádání připomínek, po jeho zapracování bude návrh předložen Vládě ČR a Legislativní radě vlády. 
 
Popis: Hlavním cílem je zakotvení jednotné speciální právní úpravy rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, především o nároku na výjimečnou úhradu léčivých přípravků podle § 16 tohoto zákona. Současné postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění nejsou jednotné, navrhovaná úprava má proto tyto postupy sjednotit. 
 
Předpokládaná účinnost: Q4 2020 
 

d) Emergentní systém 

Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
 
Stav: Návrh byl po vypořádání vnějšího připomínkového řízení předložen Poslanecké sněmovně jako ST 581. 1. čtení proběhlo 22. ledna 2020, projednávaný návrh byl schválen a předložen Výboru pro zdravotnictví. Výbor návrh projednával 18. března 2020 a přerušil projednávání do 15. září 2020. 
 
Popis: Novela má reagovat na potenciální hrozbu nedostupnosti některých léčivých přípravků, které se mohou často stát lákavým zbožím pro přesměrování na jiné trhy. Emergentní systém má tak zajistit dostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice. Úprava se však týká pouze léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept. Dodávka léčivých přípravků pacientovi má být zajištěna především pomocí zajištění nestandardní cesty pro případ nedostatku a zároveň zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území České republiky. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2020  
 

e) Přizpůsobení zákona o zdravotnických prostředkách Nařízení EU    

Název: Novela zákon 268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů  
  
Stav: 1. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhlo dne 31. ledna 2020. Návrh zákona byl schválen a předložen k projednání Výborem pro zdravotnictví. Výbor pro zdravotnictví přerušil projednávání návrhu zákona do 23. června 2020. Po projednání výborem bude následovat 2. čtení. 
 
Popis: Navrhovaná úprava reflektuje přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, které bylo přijato za účelem zajištění bezpečnosti v oblasti zdravotnických prostředků a ke zlepšení transparentnosti a sledovanosti zdravotnických prostředků. Návrh především ustavuje Informační systém zdravotnických prostředků a upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků. 
 
Předpokládaná účinnost: 26. 5. 2020 
 

f) Úprava způsobu obsazování orgánů zdravotních pojišťoven  

Název: Novela zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
  
Stav: 3. čtení proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR dne 12. února 2020. Návrh zákona byl schválen a postoupen Senátu. Senát návrh zákona projednal a vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Projednání pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně bude následovat. 
 
Popis: Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/15 zrušil část zákona, která zakotvovala způsob obsazování orgánů zdravotních pojišťoven zřízených na základě zákona. Cílem navrhované právní úpravy je tak reagovat na tento nález a zajistit řádné obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, aby nedošlo k jejich paralýze. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2020 
 

g) Zakotvení náhrady újmy způsobené povinným očkováním   

Název: Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 
 
Stav: Zákon byl přijat ve znění pozměňovacích návrhů navržených Senátem, podepsán prezidentem republiky a zveřejněn ve sbírce zákonů. Účinnost zákona nastala 8. dubna 2020. 
     
Popis: Návrh zákona míří na situace, kdy vznikla újma poškozenému pacientovi v důsledku povinného očkování, avšak nebývá způsobena důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb. Tuto újmu má dle navrhované úpravy odčinit stát a pomoci tak těm, kterým bylo uškozeno v důsledku strpění povinnosti nechat se očkovat a přispět tím k celkové proočkovanosti populace. 
  
Předpokládaná účinnost: Q2 2020    
 

Aktivity APO 

Proběhl první online seminář na téma Fundraising  

APO se ihned přizpůsobilo složité době a jede ONLINE!   

Kdy: 27. a 28. března 2020 od 9:30 do 16:00
Přes: Skype pro firmy
Přednášející: Petr Machálek 

 

3. APO seminář ONLINE 
Práva a povinnosti pacientů  

Kdy: 24. a 25. dubna 2020 od 9:30 do 16:00
Přes: Skype pro firmy
Přednášející: Jolana Těšinová 

Registrovat se můžete již nyní Zuzaně na adrese: zuzana.komarkova@aifp.cz 

APO Individuální konzultace 2020 ONLINE 

I v této nelehké době probíhají v rámci APO online bezplatné individuální konzultace přes Skype pro firmy na tato témata: 

 1. Daně a účetnictví  
 2. Právní poradenství 
 3. Fundraising 
 4. PR a komunikace s médii 
Každá pacientská organizace sdružená v APO má možnost využít konzultaci v délce 2 hodin u každého okruhu. 
Dostupné termíny: 
 •  Daně a účetnictví 
  • pátek 29.5.2020 (11:30-16:30)
  • čtvrtek 11.6.2020 (9:30-16:30) 
 • Právní konzultace 
  • úterý 28.4.2020 (10:30-11:30 a 13:30-15:30)
  • úterý 26.5.2020 (8:30-15:30) 
 • Fundraising 
  • úterý 26.5.2020 (13:00-14:00)
  • středa 27.5.2020 (9:00-14:00)          
  • úterý 9.6.2020 (13:00-16:00) 
  • středa 10.6.2020 (9:00-16:00)     
 • PR a komunikace s médii 
  • čtvrtek 23.4.2020 (11:00-13:00 a 15:00-16:00) 
  • čtvrtek 21.5.2020 (9:00-11:00 a 13:00-16:00) 
  • pátek 19.6.2020 (9:00-14:00) 

V případě zájmu o konzultaci prosíme kontaktujte Zuzanu, která po ověření dostupnosti daný termín u lektora závazně zarezervuje (zuzana.komarkova@aifp.cz). 

Aktivity členských pacientských organizací v APO      

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.: Život s koronavirovou karanténou a život s cystickou fibrózou aneb podobnost čistě náhodná 

Možná právě teď vlivem koronavirové karantény prožíváte nějaké omezení, které mění Vaše každodenní zvyklosti. Možná se nemůžete setkávat s Vašimi přáteli, rodinnými příslušníky, kolegy a spolužáky. Možná jste přijali doporučený přísný hygienický režim, myjete si často ruce, vyhýbáte se většímu množství lidí, nejezdíte MHD a nosíte roušku. Možná máte i trochu strach. 
 
Nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat. 

Jak moc složité pro je si Vás představit, že někdo může mít takovýto „karanténní“ režim po celý život?   
    
Pacienti s cystickou fibrózou totiž musejí dodržovat přísná hygienická pravidla po celý život. K tomu navíc několikrát denně provádět dechovou fyzioterapii, inhalovat a brát hromadu léků. Nesmějí se stýkat se stejně nemocnými, aby si nepředali bakterie, které osidlují jejich plíce. Jejich onemocnění způsobuje poškození plic. V pokročilejším stádiu nemocní potřebují kyslíkové přístroje a jediná možnost na prodloužení života, která bohužel není možná pro všechny pacienty, je transplantace plic. Průměrný věk dožití je 28 let.   
    

Jsme jediná organizace v ČR, která nemocným cystickou fibrózou již od roku 1992 pomáhá. 

Rádi bychom poděkovali za podporu všem našim dárcům, protože bez nich bychom v této pro všechny mimořádné době, pomáhat nemohli.

Rádi bychom také vyzvali všechny ostatní o zapojení se do sbírky pro naší organizaci, aby mohla i nadále pomáhat pacientům s cystickou fibrózou v jejich speciálním životním režimu, který nyní zažíváme všichni.

Vězte, že Vaše podpora je pro nás mimořádně důležitá a v budoucnosti ovlivněné ekonomickými ztrátami i nadále bude. 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat! 

Odkaz na sbírku ZDE

 

CEREBRUM - Sdružení osob se získaným poškozením mozku a jejich rodin, z.s.: Pomáháme dál i online 

Nová infolinka
Cerebrum Zřídili jsme infolinku  pro všechny, kteří potřebují poradit v oblasti neurologie (stav po mrtvici nebo jiném poškození mozku) a v oblasti psychologické podpory ať už pro pečující nebo pro pacienty, kteří jsou nyní v izolaci a může na ně dopadat tíha současného opatření pro zamezení šíření nákazy. 
  
Více informací a pracovní dobu linky najdete ZDE.  
 
Záznam besedy Příčiny a následky poškození mozku 
Připravili jsme pro vás záznam besedy MUDr. Lukáše, která proběhla v Klubu seniorů 10.3.2020. Pan doktor srozumitelnou formou přednášel o příčinách a následcích poškození mozku. 
 
Pro sledování přednášky klikněte
 SEM
    
Srozumitelné informace o příčinách a následcích poškození mozku 
Máme pro vás přednášku o příčinách a následcích poškození mozku! Pro velký zájem jsme z besedy udělali malý film, kde vám promítáme jednotlivé stránky s textem  přednášky a s doprovodnými obrázky, které si můžete sami přečíst.  
 
Odkaz na přednášku
 ZDE
 
Cvičení pro pečující 
Připravili jsme pro vás jednoduchou relaxaci pro uvolnění páteře. Vyzkoušejte si cvičení při hudbě s Eliškou!  
  
Odkaz na video ZDE

Česká asociace pro vzácná onemocnění z.s.: Pacienti se vzácnými onemocněními jsou rizikovou skupinou a potřebují zvláštní ohledy   

Stanovisko České asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO) ke koronavirové krizi   
 
Krize vyvolaná pandemií nového koronaviru se dotýká celé společnosti. Vysokému riziku jsou vystaveni nejen starší lidé, ale také chroničtí pacienti, tedy i pacienti se vzácnými onemocněními. 
    
V případě vzácných onemocnění je situace ještě vážnější: o správných postupech v případě vzácných onemocnění jsou obvykle informováni jen vysoce specializovaní lékaři a velmi často také sami pacienti. Lékaři, kteří poskytují běžnou péči v ambulancích nebo na urgentních příjmech, specifickou situaci vzácných pacientů mnohdy nevnímají a nevědí, jak mají postupovat. 
    
Vzácní pacienti jsou tak v současné krizi vystaveni dvojímu riziku:    
 • Vzhledem k onemocnění COVID 19 jsou rizikovou skupinou. Zároveň je pro ně životně důležitá péče, která se obvykle podává v nemocnicích, kde je ovšem vysoké riziko nákazy.
 • Péče, kterou potřebují, je často specifická. Běžné léčebné postupy pro ně mohou znamenat riziko. V hektickém čase, který s krizí přichází, se riziko, že jim nikdo nebude naslouchat, až budou vysvětlovat své připomínky k poskytované péči, zvyšuje. 
Vnímáme, že situace vyvolaná pandemií nového koronaviru přináší obrovskou zátěž celému zdravotnictví. Přesto považujeme za nezbytné přijmout následující opatření: 
 • Zajistit, aby záchranná služba, lékaři urgentního příjmu a lékaři v nemocnicích respektovali specifické potřeby pacientů se vzácným onemocněním
 • Zajistit poskytování léčby a péče mimo nemocnice pro všechny případy, kdy je to možné: praktickými lékaři, pracovníky agentur domácí péče a dalšími způsoby
 • Zajistit maximální ochranu pro pacienty při neodkladných návštěvách zdravotnických zařízení: oddělené prostory, respirátory, rukavice
 • Zajistit ochranné prostředky pro asistenty a pracovníky domácí péče, pracovníky rané péče a další profese 
Zároveň apelujeme na všechny zdravotníky:  
            
Pacienti se vzácným onemocněním často vědí, co je zapotřebí udělat, a naopak co může zásadně uškodit. Velice často mají také kontakty na lékaře-specialisty, kteří je léčí. Prosíme vás, věnujte jim pozornost i v této krizové době a jednejte uvážlivě.  

 
Příklady situací, které v současné krizi pacienti se vzácnými onemocněními řeší, naleznete v plném znění stanoviska ZDE.  
  
Za Radu ČAVO 
Anna Arellanesová, předsedkyně
René Břečťan, místopředseda
Kateřina Uhlíková, místopředsedkyně
V Praze, dne 3. 4. 2020  

České ILCO, z.s.: Co děláme pro stomiky - České ILCO nyní   

České ILCO zahájilo projekt Pytlík ART – namaluj si svůj pytlík, s tímto nápadem přišla nová členka předsednictva Jitka Svobodová, V Informačním centru pro stomiky v Praze se sešlo v únoru asi 10 nadšenců a malovalo na  stomické sáčky. Další krásně malované sáčky malovali lidé doma a poslali foto.  V této smutné době je malovaný pytlík, zajímavým zpestřením všedních dnů. Tato aktivita pokračuje i nyní. 
 
V důsledku celosvětové pandemie se změnily naše možnosti. Nemůžeme se scházet. Proto nabízíme pomoc jinak. Myslíme si, že v době, kdy musíme být doma je důležitý kontakt telefonický nebo po internetu. Informujeme na webu i FB. Doporučujeme všem stomikům mluvte spolu. Zavolejte těm, s kterými jste již dlouho nemluvili a všem koho máte rádi, Potěšte je vzpomínkami na časy minulé, proberte, co vás teď zajímá, Zaveďte si notýsek a zapisujte, co vás každý den potěšilo nebo jak jste potěšil Vy své přátele. 
 
Pro ty, kteří nevědí komu zavolat, nabízíme POKEC – povídání pro ty, co se v době výjimečného stavu cítí doma osamělí, více na FB České ILCO. 
 
Další aktivitou je projekt Roušky pro stomiky – po výzvě na FB získala Jitka desítky roušek a rozesílá je těm, kteří o ně projeví zájem, Po zveřejnění během 2 dnů rozeslala roušky 60 stomikům. 
    
Pokračuje soutěž Básnické střevo. Příspěvky, které jsme získali v roce 2019 jsme vyhodnotili a tři nejlepší odměníme.  Pokud máte básnické střevo a pozitivní přístup k životu zapojte se i Vy. Podmínky najdete ZDE.  
 
 

Amelie, z.s.: Život pokračuje i v době korona viru    

V době, kdy se zdá, že se vše zastavilo, zpomalilo a mnohé bude končit, zároveň mnoho vzniká a pokračuje. To je v tuto chvíli to důležité, na co se soustředit, co dodá našim životům směr a náboj. Proto v Amelii připravujeme podporu všem, kdo se potýkají s rakovinou, kterou je možné využít z bezpečí domova. Vše pod heslem: Život jde dál
 
Každý kdo chce, se může připojit. Můžete doma cvičit, relaxovat nebo nastartovat změny ve stravě a nebo využít kontakty s psychology či sociálními pracovníky on-line. Také najdete ověřené aktuální informace a nebo se můžete zapojit do přednášek. Stačí se podívat na stránky Amelie, z.s. a kliknout na logo život jde dál
 
Na dobu nadcházející jsme také připravili foto výzvu, kterou můžete přijmout a zapojit se do hledání a sdílení na instagramu. 
  
Prostě život jde dál a my s ním. Pojďte chvíli s námi! 
    
    

Pacienti IBD z. s.: Knižní novinky z dílny spolku Pacienti IBD  

Organizace Pacienti IBD ani přes stav nouze nezahálí a v měsíci dubnu si pro pacienty s idiopatickými střevními záněty připravila hned dvě knižní novinky. První knížka nese název Psychologický průvodce pacienta a doplněná je o ilustrace kreslíře VhrstiVe spolupráci s psychoterapeutkou Mgr. Martinou Hazukovou je lidem trpícím Chrohnovou chorobou nebo ulcerózní kolitidou a jejich blízkým ukázáno, jak pomoci sobě i ostatním a zvládnout nelehký život s chronickým onemocněním. 
 
Druhou knihou je již 4. díl z edice Všechno, co jste chtěli vědět o IBD, ale báli jste se zeptat, který se věnuje výhradně idiopatickým střevním zánětům u dětí a mladistvých a je tak platným pomocníkem zejména rodičům nemocných dětí. Na nejčastější otázky odpovídala skupina dětských gastroenterologů a dalších specialistů. 

 
Obě knihy budou zdarma ke stažení k dispozici na stránkách organizace v sekci 
Publikace, kde naleznete i další zajímavou literaturu.  

       

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.: Roskaře ani COVID nespálí  

Že jsou Roskaři tvrďáci, je všeobecně známo. Jen tak něco je nerozhází. Kdo jsou Roskaři? Přece pacienti s roztroušenou sklerózou, konkrétně členové pacientské organizace s téměř 30 letou tradicí - Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. (www.roska.eu). 
 
Život s nevyléčitelnou nemocí, která jim komplikuje život, je naučil se jen tak nevzdávat. Protože teď nemohou v rámci pobočných spolků Unie po celé republice pravidelně cvičit, plavat, věnovat se ergoterapii a jiným pravidelným činnostem, začali pomáhat v boji s virem. 
  
Šijí roušky pro ostatní pacienty, pro své okolí i pro další neziskové organizace. 
 
Unie dlouhodobě spolupracuje s Domovem sv. Josefa v Žírči, jediným specializovaným lůžkovým zařízením pro pacienty s roztroušenou sklerózou, zapojili jsme se do Svatojakubské výzvy z oblastní charity Červený Kostelec „Milion pratelných roušek do Velikonoc“. Více informací najdete ZDE.  
  
K dnešnímu dni, tj. 8.4.2020,  bylo našimi členkami ušito 1368 roušek. Dostaly je různé neziskové organizace, které je distribuují dále, např. Junák. Řada z nich putovala právě do Domova sv. Josefa. 
 
Zajímá vás, jak to konkrétně vypadá? Zde jeden příběh za všechny: 
 
„Šiji roušky  nejdříve z pánských kapesníků (už nemám manžela), pak z bavlněných ručníků, pro děti bavlna se srdíčky. Šiji vždy dvojitě, mezi to vliselin, který se zažehlí , je to pak trochu plastické . Je mi přes 75, tak šiji jen pro rodinu, ,ta naše nemoc se mi podepsala na zraku. Proto jsem věnovala na magistrát balík bavlněných látek, zítra si přijede nezisková  organizace Skok do života také pro ubrusy, prostěradla atd. Je skvělé , že se lidi takto propojují a pomáhají. Na závěr moje heslo: Co děláš pro sebe, děláš pro druhé.Co děláš pro druhé, děláš pro sebe.“ Napsala nám zakladatelka Rosky Hradec Králové paní Markéta Č.  
 
Ing. Jiřina Landová – předsedkyně výkonné rady Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s.  
    
     

Popálky o. p. s.: Pomoc popáleným  

Organizace Popálky o. p. s. se dlouhodobě věnuje pomoci popáleným a jejich rodinám v návratu zpět do běžného života. Realizuje rovněž preventivní programy na snížení četnosti a závažnosti termických zranění. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme nyní všichni omezeni ve vycházení, rádi bychom vám představili uzavřenou facebookovou skupinu Máme popáleniny od PopálkyVe skupině najdete osobní zkušenosti s popáleninami z celé republiky. Vzájemně zde můžete sdílet informace o daném tématu (následná péče o sebe, či popálené rodinné příslušníky apod.). 
 
Víte-li o někom, kdo je ve vašem okolí popálen, dejte mu o této skupině vědět. A nebo jen sdílejte. Nikdy nevíte, kdo ve vašem okolí si úrazem prošel. A nezapomeňte - i malá jizva na těle může nechat velkou jizvu na duši.    
        

Onko Unie, o.p.s.: Svět bojuje s koronavirem, mnozí lidé navíc i s jinými zabijáky    

Podpořte Světový den rakoviny vaječníků, který připadá na 8. května!  
 
Sdílejte svoji fotku na sociálních sítích s gestem #FingersCrossed, které říká: 
Držím palce všem ženám, které bojují s rakovinou vaječníků!   

    
Ovariální karcinom neboli zhoubné onemocnění vaječníků je velmi zákeřné onemocnění. Symbolem boje proti tomuto „tichému zabijákovi“, jak se onemocnění také říká, je tyrkysově modrá stužka. 
 
Nádor vaječníku je ročně diagnostikován u 20 žen na 100 000, což řadí Českou republiku na 11. místo v Evropě. Počáteční fáze nemoci jsou obvykle bezpříznakové, většina případů je odhalena až ve III. a IV. stádiu, kdy je nádor rozšířený mimo oblast pánve. „Nádory vaječníků se vyznačují časným šířením v oblasti dutiny břišní. Je to jako když fouknete do odkvetlé pampelišky,“ popisuje specifické chování rakoviny vaječníků prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA, vedoucí lékař Onkogynekologického centra VFN Praha a člen Education and Guidelines Committee Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO). 
 
Právě na zvětšující se objem břicha, tedy pocit malé sukně, si stěžuje velké procento pacientek jako na jeden z prvních příznaků. 
 
V léčbě i ve výzkumu nových léčebných možností patří Česká republika ke světové špičce, podílí se na definici a schválení světových léčebných postupů, zlepšení chirurgické léčby, ale i vývoji doplňkové imunoterapie. Prostřednictvím osobních setkání pacientek s odborníky, medializace tématu i přípravy podrobných edukačních materiálů usilují Nadační fond HIPPOKRATES a ONKO Unie o lepší informovanost žen a zvýšení komplexní kvality péče.   
   
Informační brožuru o tomto onemocnění naleznete ZDE
Více na www.facebook.com/onkounie 
https://www.facebook.com/nadaceHippokrates 

#BRCA #BRCAnejsoujenPRSA #WOCD #FingersCrossed #masks4all  
Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem