APO 2012-2013

Zásady správné komunikace

Dobře vedená komunikace s veřejností i dárci je jedním z předpokladů úspěšnosti pacientské organizace. V rámci semináře se posluchači seznámili se základy spolupráce s novináři, médii i potenciálními donory.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Prosazování zájmů pacientů s využitím médií v praxi

Pacientské organizace se mohou dostat do situací, kdy dochází k porušování zákonných nároků jejich členů, tj. pacientů. Přednášející v rámci tohoto kurzu na konkrétních příkladech ukázali, jak si v těchto situacích poradit.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Příprava a realizace schůzky s dárcem

Základním cílem workshopu bylo naučit pacientské organizace a jejich zástupce, jak správně oslovit potenciální dárce a dosáhnout dlouhodobé spolupráce. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, že při jednání lze účinně využít zkušenosti z marketingu, reklamy i obchodního jednání.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Efektivní advokační dovednosti a vyjednávání

Kurz pomohl účastníkům ujasnit si podstatu prosazování zájmů a lobbingu, který je dalším z předpokladů úspěšně fungující pacientské organizace. Kurz se soustředil především na přípravu jednání a základní zásady věcné argumentace.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising

Cílem kurzu bylo představit pacientským organizacím možnosti čerpání finančních prostředků z různých zdrojů a seznámit je s metodami, které mohou uplatnit při jejich získávání. Kurz byl zaměřen na individuální a firemní fundraising.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Práva pacientů a pojistný systém v ČR

Zdravotní péče v České republice má svá specifika, se kterými pacienti často nejsou dostatečně seznámeni. Nedosahují tak na všechny možnosti, kterých by mohli využít. Seminář se proto zaměřil především na práva pacientů v rámci systému péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Tvorba prezentace pro dárce

Přednášející:

Workshop byl zaměřený na praktický trénink prezentačních dovedností, které pacientským organizacím pomohou při diskusi s potenciálními dárci. Cílem semináře bylo doporučit organizacím, jak správně prezentovat, argumentovat a na co se zaměřit, aby bylo jednání úspěšné.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Přednášející:

Možnosti a pravidla zaměstnávání lidí se zdravotním postižením z pohledu zaměstnavatelů i samotných postižených přiblížil tento seminář.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Fundraising a marketing na internetu

Cílem kurzu bylo představit možnosti internetu jako doplňku ke klasickému fundraisingu a marketingu. Kurz byl zaměřený na využití sociálních sítí a aplikací pro moderní a originální prezentaci organizace. Účastníci kurzu získali inspiraci, jak připravit atraktivnější materiály pro dárce i širokou veřejnost, používat bezplatné webové aplikace na tvorbu webových stránek, plakátů, prezentací, komiksů atp.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Evropské programy, operační programy/NFOZP

Přednášející:

Fondy Evropské unie, jejichž prostřednictvím jsou rozdělovány finanční prostředky, představují jednu z významných možností růstu pacientských organizací. Účastníci byli seznámeni s jednotlivými fondy a novými tématy pro období 2014 – 2020. Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (OP), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Komunitární programy (KP) jsou financovány z rozpočtu EU přímo. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů, tedy i pacientských organizací, napříč členskými státy EU.

Máte zájem o materiály z tohoto kurzu? Přihlašte se nebo zaregistrujte!

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.