Online individuální konzultace k tématu PR s Bohdanou Rambouskovou

IK B. Rambousková

Online individuální konzultace zaměřené na PR probíhaly od března do června 2020 se zkušenou lektorkou Bohdanou Rambouskovou. Konzultace využilo 15 pacientských organizací během 32 hodin. 

Zpětná vazba Bohdany Rambouskové:

Většina mých konzultací proběhla kvůli koronavirové pandemii v online podobě. Potvrdilo se, že tato forma je funkční a plnohodnotně nahradila osobní setkání.

Potřeby pacientských organizací v oblasti komunikace spadaly do těchto tří základních oblastí:

  • –  Organizace hledaly podporu pro řešení konkrétních problémů v oblasti komunikace.

  • –  Organizace potřebovaly asistenci při nastavení komunikačního plánu pro konkrétní plánovanou aktivitu.

  • –  Organizace čelily problémům, které plynuly z nedostatečně nastavené interní komunikace.

Činnost pacientských organizací hodně zasáhla koronavirová krize, proto jsme se v řadě případů zabývali vhodnou reakcí na aktuální situaci. Pacientské organizace řešily především efektivní šíření informací o koronaviru mezi své členy a lidi s určitým zdravotním problémem, a dále stály před rozhodnutími, jak naložit s plánovanými akcemi. Načrtli jsme společně plány, jak chystané aktivity transformovat do online prostředí, případně pro zachování komunitního prožitku vhodně zkombinovat online s reálným setkáváním za dodržování bezpečnostních opatření. Potřeba efektivní interní komunikace se objevovala během konzultací opakovaně a ukázala se být velkým tématem rozvíjejících se pacientských organizací.

Konzultace s pacientskými organizacemi pro mě byly radost. Z našich setkání mi vyplynulo, že další budování kapacit by bylo vhodné zejména v oblasti nastavování reklamy na sociálních sítích, identifikace témat a vyhledávání příležitostí pro jejich ko- munikaci, a práce s fundraisingovými nástroji z hlediska jejich šíření a propagace. Děkuji za příležitost s lidmi z pacientských organizací pracovat a přeji jim hodně úspěchů v další činnosti.

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.