Monitoring výzev

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Duben 2019

Blueberry neziskovkám - bezplatné vytvoření mobilní aplikace

VDV - Program Sasakawa Asthma Fund

NROS - Včasná pomoc dětem

MPSV vyhlásilo soutěž Pečující roku. Ocení neformální pečovatele z celého Česka

Nadační fond Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Nadační fond Hyundai - podpora různorodých projektů a neziskových organizací

Březen 2019

Spotové kampaně České televize - bezplatné odvysílání prezentačního spotu - pomoc při fundraisingu

Adventní koncerty České televize 2019

Ceny Olgy Havlové

KPMG Cesta k udržitelnosti – BEZPLATNÉ SEMINÁŘE pro neziskové organizace

Jarní kolo Fondu Skupiny KB - posílení kvality života seniorů

Grantová výzva Nadace ADRA

Benefiční speciály České televize - šance propagace projektu pro finanční podporu

ČSOB pomáhá regionům - podpora veřejně prospěšných projektů, včetně zdravotních, sociálních, či vzdělávacích

Nadace Agrofert - Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Únor 2019

Dotační program na podporu pečujících osob - Jihomoravský kraj

Program Senior Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Program Paliativní a hospicová péče Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Fond vzdělání Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Granty Laboratoře Nadace Vodafone 2019

Granty Nadace Agrofert - podpora zdravotně postižených dětí

Internet a můj handicap - literární soutěž o peněžité ceny

NADACE ŽIVOT UMĚLCE - nadační příspěvky - 1. výzva 2019

Finanční podpora prostřednictvím benefičních speciálů televizní soutěže Kde domov můj?

Finanční podpora z Nadačního fondu Sberbank CZ


1232526Nahoru

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.