Nadace OKD - Pro region 2019 (podpora osob zdravotně postižených)

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 2.1.2019 18:59 Zpět na seznam

Nadace OKD vyhlašuje grantový program, do kterého mohou neziskové organizace přihlásit svůj záměr a získat tak finanční podporu.

Podporované oblasti např.:

  Zlepšení životních podmínek sociálně ohrožených skupin obyvatelstva včetně aktivit zaměřených na odstraňování sociálního vyloučení;

  Pracovní a sociální terapie zdravotně postižených;

  Zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče;

  Pracovní rehabilitace;

  Podporované zaměstnávání;

  Zlepšení stavu životního prostředí a zachování biodiverzity;

  Obnova hodnotných lokalit přírodního významu a jejich prezentace;

  Rozvoj komunitně zaměřených aktivit, např. úprava veřejných prostranství, komunitní akce v obci nebo městě;

 Volnočasové aktivity (primární zaměření na seniory, dětimládež mezigenerační aktivity).

Výše grantu a doba realizace:

  Maximální výše grantu je 200 000 Kč.

  Finanční spoluúčast příjemce příspěvku činí minimálně 20 % z celkového

požadovaného nadačního příspěvku.

  Finanční prostředky budou rozděleny na podporu projektů realizovanýchměstech a obcích Dětmarovice, Doubrava, Frýdek-Místek, Havířov, Horní Suchá, Karviná, Orlová, Paskov, Staříč, Stonava, Sviadnov a Žabeň

  Projekty budou realizovány maximálně po dobu 12 měsíců se zahájenímnejdříve od 1. 3. 2019 a nejpozději k 30. 9. 2019.

  V případě přesahu výše uvedených parametrů a oblastí si vyhrazuje správnírada Nadace OKD udělit výjimku.

Uzávěrka podávání žádostí o podporu: 16.1.2019   

Žádost o nadační příspěvek je možné podat prostřednictvím systému Grantys, do kterého se můžete registrovat na www.nokd-granty.cz .

Podrobné informace naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Ladislava Poláková, tel.: 702 202 208, email: polakova@nadaceokd.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.