Program Zdravotnictví a Zdraví 2020 pro rok 2019 - Středočeský kraj

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 7.1.2019 14:33 Zpět na seznam

Dotaci dle tohoto Programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci oblastí podpory tematického zadání „Zdravotnictví a Zdraví 2020".

Podpořeny budou projekty fyzických a právnických osob v oblastech:

a) Podpora a rozvoj neziskových organizací, zdravotnických a sociálních zařízení, zajišťujících veřejně prospěšnou činnost ve zdravotně sociální oblasti ve smyslu podpory zdravého životního stylu, primární prevence, boje proti obezitě a poruchám příjmu potravy.

b) Podporaskupinosobsezdravotnímpostiženímachronickynemocnýchvesmyslu podpory zdravotně prospěšných aktivit, ozdravných pobytů, specifické rehabilitace, sociálního začleňování, vybavení zdravotnickými pomůckami, apod. a podpora poskytovatelů zdravotních služeb, ztrátových činností nebo činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, zejména hospicové péče.

c) Podpora fyzických osob se zdravotním postižením a chronicky nemocných ve smyslu podpory zdravotně prospěšných aktivit, ozdravných pobytů, specifické rehabilitace, sociálního začleňování, vybavení zdravotnickými pomůckami, apod.

d) Podpora zooterapie, pozitivního působení zvířete na lidské zdraví.

V rámci tohoto Programu podává žadatel pouze jednu žádost, která může být buď investiční nebo neinvestiční a týká se pouze jedné oblasti podpory/jednoho "projektu".

Dotace přispívají k rozvoji zdravotnictví na území Středočeského kraje a tím přispívají k všestrannému rozvoji Středočeského kraje. Objem finančních prostředků k rozdělení: 2 000 000 Kč.

Uzávěrka podávání žádostí: 28.1.2019 (přihlašování bude možné od 14.1.2019)

Žádost o dotaci je nutné ve výše uvedené lhůtě podat zároveň:

 ▪  v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace na adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz , a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí, žádost musí být ve stavu ŽÁDOST PODÁNA (viz podrobné informace dále),

 ▪  v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací, a to včetně povinných příloh,žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje,Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to nejdéle do konce lhůty pro podávání žádostí.

Podrobné informace včetně postupu pro podání žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce. 

Informace pro žadatele poskytne:

Ivana Kučerová, odbor zdravotnictví, tel.: 257 280 506, e-mail: kucerova@kr-s.cz 

Radka Libánská, odbor zdravotnictví, tel.: 257 280 445, e-mail: libanska@kr-s.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.