Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019 - Moravskoslezský kraj

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 4.1.2019 10:02 Zpět na seznam

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit projekty organizací, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program je určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Za oprávněné žadatele v rámci tohoto programu jsou považovány církevní právnické osoby, spolky, ústavy a obecně prospěšné společnosti.

Uzávěrka podávání žádostí: 10.1.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Ing. Tereza Tesařová, tel.: 595 622 336, e‑mail: tereza.tesarova@msk.cz

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.