SOCIÁLNÍ OBLAST A OBLAST ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V OLOMOUCI V ROCE 2019

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 10.12.2018 15:09 Zpět na seznam

Dotace je určena na financování uznatelných nákladů příjemce přímo souvisejících s aktivitami v oblastech sociálních, poradenských, aktivizačních, řešení bezbariérovosti a podpora dobrovolnictví, které nejsou sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Dotaci lze také poskytnout na zpracování projektů, které povedou k získání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet statutárního města Olomouce na projekty v oblasti sociálních služeb, souvisejících služeb a aktivit.

Cílem je zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace, rozvoj dobrovolnictví a podpora odstraňování bariér ve městě Olomouci formou aktivit identifikovaných zejména ve 4. Komunitním plánu sociálních služeb Olomoucka na období let 2016 – 2019. Aktivity probíhají na území statutárního města Olomouce.

Jedná se zejména o podporu rodinných a mateřských center, volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační, rekondiční, vzdělávací programy pro seniory, a podporu v oblasti individuální dopravy osob se zdravotním postižením.

Uzávěrka podávání žádostí: 4.1.2018

Podrobné informace a přílohy naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Mgr. Zdislav Doleček, telefon: 585 562 105, mobil: 606 730 361 e-mail: zdislav.dolecek@olomouc.eu

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.