Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 10.12.2018 15:14 Zpět na seznam

Plzeňský kraj bude podporovat organizace sdružující zdravotně postižené a chronicky nemocné občany v Plzeňském kraji na úhradu nákladů, které tyto organizace vynakládají v souvislosti se zajištěním svého provozu a činnosti, bude podporovat rekondiční/edukační pobyty, které umožňují zdravotně postiženým a chronicky nemocným péči mimo jejich domácího prostředí a bude podporovat konání vzdělávacích, kulturních, společenských a jiných obdobných aktivit sloužících potřebám zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů.

Důvod podpory

Dlouhodobý záměr Plzeňského kraje finančně podporovat nestátní neziskové organizace, které sdružují zdravotně postižené a chronicky nemocné občany na území Plzeňského kraje s cílem zkvalitnění jejich života.

Uzávěrka podávání žádostí: 31.12.2018

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Ing. Miroslav Brda, tel.: 377195767, email: miroslav.brda@plzensky-kraj.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.