Grantová výzva Nadace ADRA

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 5.3.2019 12:05 Zpět na seznam

Oblast podpory:

  • Odlehčovací péče poskytovaná pracovníky v sociálních službách, příp. zdravotními pracovníky.
  • Dobrovolnictví v oblasti odlehčovací péče.

Cílová skupina: děti, dospělí, senioři.

Oprávnění žadatelé:

Nestátní neziskové organizace zaregistrované v České republice minimálně do konce prosince 2016 (nikoliv jejich organizační složky), jež jsou uvedeny v Registru MPSV poskytovatelů sociálních služeb – odlehčovací péče.

Na co lze žádat:

  • mzdové náklady zdravotnických i sociálních pracovníků v přímé péči, (vč. povinných odvodů),
  • materiálové náklady (kancelářské potřeby, pohonné hmoty, odborná literatura atd.),
  • nemateriálové náklady a služby (např. cestovné, tisk, školení a pojištění dobrovolníků apod.),
  • výdaje vzniklé v období 1. 7. 2019 až 30. 6. 2020
  • více projektů, avšak vždy na základě samostatné žádosti; povinné přílohy lze přiložit pouze jednou.

Výše nadačního příspěvku:

  • minimální výše poskytnutého grantu 30 000 Kč, maximální výše poskytnutého grantu 80 000 Kč,
  • grant může být poskytnut do maximální výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu, 30 % uznatelných nákladů projektu hradí žadatel z vlastních zdrojů nebo má zajištěno spolufinancování z jiných zdrojů.

Uzávěrka podávání žádostí: 10.4.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Případné dotazy pište na: nadace@adra.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.