Nadace Agrofert - Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 1.3.2019 00:17 Zpět na seznam

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ – důraz je kladen zejména na podporu rozvoje dítěte, na podporu rodiny dítěte a na práci s rodinou. Upřednostňovány jsou dlouhodobé aktivity zaměřené na koncepční práci s cílovou skupinou.

Jaký typ aktivit Nadace podporuje:

- Odlehčovací služby
- Terénní a asistenční služby
- Odborné služby
- Stacionáře a pobytová zařízení pro děti/rodiny, pokud je i nadále zachován princip práce s rodinou

Cílové skupiny: 
Děti a mládež do věku 18 let, u mentálně postižených klientů a klientů s těžkým kombinovaným postižením do 26 let
Osoby o děti pečující

Jaký typ nákladů Nadace podporuje:  

  • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, etc)
  • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek
  • Nákup edukačních pomůcek

Uzávěrka podávání žádostí: 8.3.2019

Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Michaela Janoušková, tel.: +420 727 998 924, e-mail: michaela.janouskova@nadaceagrofert.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.