Jihomoravský kraj - individuální dotace JMK 2020

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 6.1.2020 12:27 Zpět na seznam

Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele hodných, a to zejména pro okruh projektů, které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů.

Žádost o individuální dotaci může žadatel podat nezávisle na vyhlášených dotačních programech. Účel, na který je požadována individuální dotace, musí naplňovat veřejný zájem a korespondovat s prioritami, opatřeními a aktivitami Programu rozvoje Jihomoravského kraje, případně s jinými rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje.

Žádosti o individuální dotace pro příslušný kalendářní rok se přijímají zpravidla v průběhu příslušného kalendářního roku, nejpozději však do 31. 10. příslušného kalendářního roku, s výjimkou žádostí o individuální dotace podávaných z důvodu souvisejícího s vyhlášeným krizovým stavem, v případě přírodních katastrof a mimořádných událostí, kdy je možno podat žádost o individuální dotaci i po tomto datu.

Žádost o individuální dotaci podaná elektronicky na formuláři zveřejněném na internetových stránkách Jihomoravského kraje se následně v listinné podobě nebo podaná zejména datovou zprávou do datové schránky podobě podává Jihomoravskému kraji nejpozději do 14 kalendářních dnů od podání elektronické žádosti, a to způsobem uvedeným v čl. 2.4 Obecných pravidel pro poskytování dotací, bodu Příjem žádostí.

Žádosti o individuální dotace se týkají následujících oblastí:

- kultura, památková péče,

- sport,

-  zdravotní a sociální oblast,

-  podpora obecní infrastruktury, resp. podpora obcí, - ostatní.

Žadatel nesmí podávat opakované žádosti o individuální dotace na totožný účel v příslušném kalendářním roce poté, kdy byla jeho žádost o individuální dotaci neschválena.

Minimální výše požadované a poskytované individuální dotace činí 25.000 Kč.

Uzávěrka podávání žádostí: Od 6. 1. 2020 do 31. 10. 2020 (žádosti se podávají elektronicky na webu vyhlašovatele výzvy a současně poštou její tištěná verze).

Podrobné informace včetně postupu pro podání žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Ing. Petra Radová, tel: 541 658 898, email: radova.petra@jmk.cz 
Ing. Jana Vykydalová, tel: 541 658 908, email: vykydalova.jana@jmk.cz 
Bc. Michaela Svobodová, tel: 541 658 838, email: svobodova.michaela@jmk.cz 

 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.