Kraj Vysočina - Celoroční aktivity handicapovaných 2020

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 7.2.2020 00:48 Zpět na seznam

Program na podporu sportovních a volnočasových aktivit handicapovaných dětí, mládeže a dospělých z Kraje Vysočina.

  • Důvodem podpory je dlouhodobý rozvoj a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé, je podporována pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru.
  • Kategorie „handicapované děti a mládež“ - osoby do 26 let se zdravotním postižením mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, osoby s poruchami autistického spektra nebo zdravotním postižením kombinovaným. Aktivní účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové aktivity musí tvořit minimálně z 80 % handicapovaní.
  • Kategorie „handicapovaní dospělí“ rozumí osoby od dovršení 26 let se zdravotním postižením mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým, osoby s poruchami autistického spektra nebo zdravotním postižením kombinovaným. Aktivními účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové aktivity mohou být pouze handicapovaní (100 %).

Popis a rozsah programu:

V rámci programu je podporována dlouhodobá, pravidelná sportovní a volnočasová činnost žadatele, která musí zahrnovat minimálně 10 jednotlivých aktivit za kalendářní rok.

Podporované aktivity:

  • Sportovní aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. závody, soutěže, sportovní soustředění, apod.)
  • Volnočasové aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. divadelní představení, výukové programy, setkávání s běžnou zdravou populací, ochrana přírody, výlety, letní tábory apod.)

Oprávnění žadatelé:

  • Spolky, ústavy a nadace, jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany
  • Obecně prospěšné společnosti, jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany

Žadatel musí mít své sídlo na území Kraje Vysočina. Lokalizace realizovaných projektů není omezená na území Kraje Vysočina.

Uzávěrka podávání žádostí: 14.2.2020 

Podrobné informace včetně formuláře pro podání žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Čermáková Jana, Bc., tel.: 564 602 939, email: cermakova.j@kr-vysocina.cz 

Horký Petr, Mgr., tel.: 564 602 941, email: horky.p@kr-vysocina.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.