Monitoring výzev

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Leden 2019

Nadace ČEZ vyhlašuje veřejné grantové řízení Podpora regionů pro rok 2019

Program Zdravotnictví a Zdraví 2020 pro rok 2019 - Středočeský kraj

Nadace Academia Medica Pragensis

Program na podporu sociálně zdravotních aktivit 2019 - Zlínský kraj

Program Senior na rok 2019

Cena hejtmana Olomouckého kraje - podpora projektů ve prospěch osob se zdravotním postižením

Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2019 - Moravskoslezský kraj

Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2019 - Moravskoslezský kraj

Dotace MZČR - Program grantové podpory na rok 2019 - podpora pacientských organizací - připomínka uzávěrky - 18.1.2019

Nadace OKD - Pro region 2019 (podpora osob zdravotně postižených)

Otevřený fond Správní rady Nadace Jistota - zaměření na zdravotně hendikepované děti

Prosinec 2018

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019

SOCIÁLNÍ OBLAST A OBLAST ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V OLOMOUCI V ROCE 2019

MMR - Program Podpora bydlení 2019 - pečovatelské, bezbariérové, podporované byty a komunitní domy seniorů

Cena Nadace Vodafone Rafael 2019

Fond Vysočiny - granty v oblasti zdraví na rok 2019

Ceny MOSTY za rok 2018 - ocenění osob a organizací se zdravotní tématikou

Fond pomoci dětem s DMO

Výzva EU prostřednictvím MPSV - Podpora vybraných skupin osob se zdravotním postižením a osob pečujících

Listopad 2018

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH MINISTERSKÝCH VÝZEV PRO PACIENTSKÉ ORGANIZACE

Dotace MZČR - Program grantové podpory na rok 2019 - podpora pacientských organizací

Dotace MZČR - Bezpečnost a kvalita zdravotní péče pro rok 2019

Dotace MZČR - Péče o děti a dorost pro rok 2019

Dotace MZČR - Program na podporu NNO pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Podpora osob se zdravotním postižením - Liberecký kraj

Dotace MPSV - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2019

Dotace MZČR - rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2019

Dotace MZČR - podpora péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění v roce 2019

Dotace MZČR - vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2019


1232526Nahoru

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.