Monitoring výzev

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Prosinec 2018

Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v Plzeňském kraji v roce 2019

SOCIÁLNÍ OBLAST A OBLAST ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR V OLOMOUCI V ROCE 2019

MMR - Program Podpora bydlení 2019 - pečovatelské, bezbariérové, podporované byty a komunitní domy seniorů

Cena Nadace Vodafone Rafael 2019

Fond Vysočiny - granty v oblasti zdraví na rok 2019

Ceny MOSTY za rok 2018 - ocenění osob a organizací se zdravotní tématikou

Fond pomoci dětem s DMO

Výzva EU prostřednictvím MPSV - Podpora vybraných skupin osob se zdravotním postižením a osob pečujících

Listopad 2018

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH DOTAČNÍCH MINISTERSKÝCH VÝZEV PRO PACIENTSKÉ ORGANIZACE

Dotace MZČR - Program grantové podpory na rok 2019 - podpora pacientských organizací

Dotace MZČR - Bezpečnost a kvalita zdravotní péče pro rok 2019

Dotace MZČR - Péče o děti a dorost pro rok 2019

Dotace MZČR - Program na podporu NNO pečujících o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Podpora osob se zdravotním postižením - Liberecký kraj

Dotace MPSV - Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2019

Dotace MZČR - rozvojové projekty zdravotní péče pro rok 2019

Dotace MZČR - podpora péče pro oblasti psychiatrických a neurodegenerativních onemocnění v roce 2019

Dotace MZČR - vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2019

Říjen 2018

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2019 - Moravskoslezský kraj

NF Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Dotace MKČR - Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů v roce 2019

Dotace MZČR - protidrogová politika MZ pro rok 2019

Dotace MZČR v rámci Národního programu zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2019

Dotace MZČR v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2019

Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených - program Úřadu vlády


12342627Nahoru

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.