APO Bulletin - duben speciál 2022

25.04.2022 Updated: 28.04.2022

Přinášíme vám dvacáté šesté číslo našeho APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie pacientských organizací.   

OBSAH 

1. Legislativní přehled 

2. Aktivity APO 

3. Aktivity členských pacientských organizací v APO  

LEGISLATIVNÍ PŘEHLED

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 
Popis: Rádi bychom Vás informovali o dílčích změnách, které přinesla novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zásadní změna nastala v procesu schvalování žádostí o uhrazení zdravotních služeb zdravotními pojišťovnami. Nově není proces schvalování upraven interními metodikami jednotlivých zdravotních pojišťoven, nýbrž je zákonem sjednocen. 

Průběh rozhodování zdravotních pojišťoven dle nového procesu upraveného v § 19 a § 20 zákona č. 48/1997 Sb. je znázorněn níže.

APO Bulletin - duben speciál 2022/novela-zakona-48-1997 final-schema

Dokument naleznete ZDE

Změnil se nějak zásadně obsah § 16?

Věcně se paragraf nezměnil, hlavní změna nastala v procesu schvalování žádostí. Nově zákon stanoví jednotný proces schvalování těchto žádostí, který se mezi zdravotními pojišťovnami navzájem neliší. 
 
Může žádost o uhrazení zdravotní péče podat pojištěnec sám?
Ano, může. Má přitom nárok, aby mu jeho poskytovatel zdravotních služeb poskytl potřebnou součinnost (zejména při shromažďování podkladů pro žádost).
 
Může žádost o uhrazení zdravotní péče podat i ošetřující lékař?
Ano, ošetřující lékař (rep. poskytovatel zdravotních služeb) může podat žádost za pojištěnce, a to na základě zmocnění, které plyne přímo ze zákona. Není tedy nutné ze strany pojištěnce vystavovat lékaři písemnou plnou moc. 
 
Pro jakou část řízení zákon přiznává ošetřujícímu lékaři plnou moc?
Výhradně pro podání žádosti. V dalším řízení je účastníkem pouze pojištěnec sám. 
 
Jaká práva a povinnosti vyplývají ze zákona pro ošetřujícího lékaře (resp. poskytovatele zdravotních služeb) po podání žádosti?
Poskytovatel zdravotních služeb není ani po podání žádosti účastníkem řízení, z toho důvodu nemá žádná procesní práva či povinnosti. Jediná povinnost, kterou zákon ošetřujícímu lékaři ukládá, je povinnost poskytovat součinnost v průběhu řízení, a to jak pojištěnci, tak i zdravotní pojišťovně.
 
Jaká je lhůta pro rozhodnutí zdravotní pojišťovny o žádosti?
Nejprve běží patnáctidenní lhůta, v níž může zdravotní pojišťovna žádosti plně vyhovět. V takovém případě není nutné zahajovat správní řízení a pojištěnec je o schválení žádosti pouze vyrozuměn. Nestihne-li zdravotní pojišťovna žádosti plně vyhovět v patnáctidenní lhůtě, musí zahájit správní řízení. V něm pak o žádosti rozhodne ve lhůtách stanovených správním řádem, tedy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech může být lhůta prodloužena až na 60 dnů. Lhůty se počítají zpětně ode dne podání žádosti (tj. včetně úvodních 15 dnů).
 
Jestliže zdravotní pojišťovna do 15 dnů nevyhoví žádosti, znamená to, že návrh nebude schválen?
Ne. Jestliže zdravotní pojišťovna do 15 dnů plně nevyhoví žádosti, zahájí správní řízení. V rámci správního řízení zdravotní pojišťovna žádosti buď plně vyhoví, vyhoví částečně či žádost zcela zamítne. 
 
V případě, že zdravotní pojišťovna do 15 dnů žádost neschválí a v této souvislosti zahájí správní řízení, kdo o této skutečnosti bude vyrozuměn?
Zdravotní pojišťovna oznámí zahájení správního řízení pojištěnci a tomu, kdo návrh podal, tedy zpravidla příslušnému poskytovateli zdravotních služeb.
 
 
Kdo může podat odvolání v případě, že zdravotní pojišťovna vyhoví žádosti pouze částečně nebo žádost zcela zamítne?
Odvolání může podat pouze pojištěnec, nikoliv ošetřující lékař. Pojištěnec však může individuálně zmocnit ošetřujícího lékaře pro zastupování v rámci odvolacího řízení, pokud se s ním tak dohodne.  
 
Jaká je lhůta pro podání odvolání?
Lhůta je stanovena správním řádem a činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí pojištěnci.

AKTIVITY APO

APO SEMINÁŘ "Digitalizace práce v neziskovce"

Vážení APO účastníci,

s radostí vás zveme na další seminář s názvem Digitaliazce práce v neziskovce, který se bude konat dne 29. dubna 2022 od 9.30-14.30osobně v zasedací místnosti AIFP a také online přes platformu MS Teams. Při osobní účasti bude potřeba VLASTNÍ POČÍTAČ.

Více informací o semináři si můžete přečíst níže:

Jak si zjednodušit některé procesy pomocí nových online řešení
Na kurzu pro pacientské organizace si ukážeme, jak vyladit přechod na digitální nástroje a poradit si se změnami, kterými týmy prošli od jara 2020. Podíváme se, jak podpořit pracovní procesy při hybridních týmech, jak zavádět změny, jak pracovat a pečovat o tým, jaké jsou možnosti automatizace a trendy v oblasti digitálních nástrojů. 

OBSAH SEMINÁŘE:

  • neziskovky v digitálním světě - příležitosti i hrozby
  • digitální kultura v neziskovce - jak nastavit efektivní a zdravé prostředí při práci s digitálními nástroji
  • hybridní týmy - jak pečovat o tým, který je jednou nohou na home office
  • digitální audit a týmové dohody - aby nástroje fungovaly
  • zavádění nových nástrojů aneb jak na change management 
  • trendy v digitalizaci - automatizace, integrace, virtuální realita a další
  • tipy na aplikace, které vám usnadní život
  • digitální wellbeing aneb jak se z toho nezbláznit 

CÍLE SEMINÁŘE:

  • Naučit se základní techniky pro leadership a vedení týmů v době digitalizace a modernizace pracovních procesů.
  • Získat tipy na novinky ze světa digitalizace a vychytávky pro práci.

V případě zájmu se přihlašujte na email:
zuzana.komarkova@aifp.cz.

Těšíme se na viděnou osobně i online!
Tým APO

 APO Bulletin - duben speciál 2022/Digitalizace práce v neziskovce - pozvánka (kopie).jpeg

APO SEMINÁŘ "PRIORITY V PRÁCI, HODNOTY V ŽIVOTĚ"

Dalším APO seminářem bude seminář na téma "Priority v práci, hodnoty v životě", kterým nás osobně i online provede zkušená lektorka Milada Záborcová.

Seminář se uskuteční 13. května 2022 v čase 9.00-14.30 v zasedací místnosti AIFP, ul. Pobřežní, Praha 8.

V případě zájmu se hlaste na e-mail: zuzana.komarkova@aifp.cz

APO Bulletin - duben speciál 2022/Priority v práci, hodnoty v životě.jpeg  

APO NETWORKING V "Jak připravit úspěšnou žádost na Norské fondy"

Rezervujte si termín ve svých kalendářích, a to konkrétně na APO NETWORKING V – „Jak připravit úspěšnou žádost na norské fondy“, který se bude konat dne 27. května 2022 v čase 9.30-12.30osobnš v prostorách AIFP i online.
 
Moderovat ho bude opět naše oblíbená Vanda Kofroňová z České televize.
 
Čtyři pacientské organizace vám představí jejich úspěšné žádosti o Norské fondy, co je vedlo k podání žádosti o grant, co bylo klíčem k jejich úspěchu a další.
 
V případě zájmu se přihlašujte na email:
zuzana.komarkova@aifp.cz.

Těšíme se na vás osobně i online!
 
Tým APO

 APO Bulletin - duben speciál 2022/Save the Date APO Netwroking (kopie).jpeg 

APO LETNÍ ŠKOLA - Zarezervujte si termín!

Vážení zástupci pacientských organizací,
 
zarezervujte si termín na další ročník APO Letní školy VII, která se bude konat dne 30. srpna 2022 v Praze.

Bližší informace budou upřesněny.
 
Tým APO

APO Bulletin - duben speciál 2022/APO Letni-skola-VII save-the-date CZ 

APO INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - Public Relations

Vážení zástupci pacientských organizací,
 
nabízíme možnost využít individuální konzultace s Bohdanou Rambouskovou na téma "PR", které se konají dne 24. dubna 2022.

Volné hodiny jsou od 9.00, 13.00, 14.00,15.00.

Každá pacientská organizace může bezplatně využít dvě konzultační hodiny.

V případě zájmu se hlaste na e-mail: barbora.salamoun@aifp.cz

Tým APO

AKTIVITY ČLENSKÝCH PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ V APO

Debra ČR, z. ú.: "Virtuální charitativní běh NADOTEK pro DEBRA ČR"

Být nablízku, pomáhat, podporovat. Být NADOTEK. To je principem pomoci lidem, kteří mají kůži křehkou jako motýlí křídla, ale vlídný dotek jim neublíží. DEBRA ČR je pacientská organizace, která pomáhá takto nemocným lidem i celým jejich rodinám. Nyní můžete pacientům pomoci i Vy, když se zapojíte do virtuálního charitativního běhu NADOTEK.

DEBRA ČR letos podruhé organizuje virtuální běžecký závod. První nápad udělat Běh NADOTEK virutálně přišel v hlubokém covidu. Účastnilo se ho přes 3000 běžců ze všech koutů ČR, což je nesmírná výhoda virtuálního závodu. Proto jsme u tohoto konceptu zůstali i v době, kdy už se dá závodit normálně. V našem závodě sice nebudeme zápolit tělo na tělo, za to si každý může vybrat vlastní obtížnost trati i trasy, zvolit běh nebo chůzi a dokonce i počasí. Na závod je totiž celých 10 dní. 
A jak to celé funguje? Do závodu se může zapojit jednotlivec nebo i celá firma. Veškerý výtěžek ze startovného bude věnován organizaci DEBRA ČR, která lidi s nemocí motýlích křídel podporuje už 18 let. Samozřejmostí je startovní číslo, diplom i medaile, vše, co ke správnému závodu patří. 

Každý závodník se musí zaregistrovat na:
https://www.virtualnibeh.cz/62-charitativni-beh-pro-debru/virtualni-zavody.

Stačí si vybrat trať k běhu či chůzi, naplánovat si trasu kdekoli se to hodí a přispět tak na podporu lidí s nemocí motýlích křídel. Svou aktivitu si každý změří pomocí telefonu či hodinek a zašle důkaz o splnění závodu. Jeho výsledek se zařadí do výsledkové listiny, takže o poměření času s ostatními běžci určitě nikdo nepřijde. 

Boj s nemocí motýlích křídel je běh na dlouhou trať, děkujeme, že nám pomáháte podporovat malé i velké bojovníky! 

V případě jakýchkoli dotazů k Běhu NADOTEK můžete kontaktovat Magdu Hrudkovou - magda.hrudkova@debra.cz

APO Bulletin - duben speciál 2022/beh nadotek 1-1 

Více na https://debra-cz.org

APO Bulletin - duben speciál 2022/debra-logo-CMYK barevne 

Nedoklubko, z.s.: "Běh a procházka pro miminika do dlaně"

Srdečně vás zveme na naši tradiční akci, jejíž cílem je podpora novorozeneckých oddělení v České republice. Za prostředky získané registrací účastníků zakupujeme polohovací pomůcky a další vybavení těchto oddělení zaměřující se na vývojovou péči novorozence a společný pobyt rodičů a maličkých miminek na jednotkách intenzivní péče českých porodnic.

Více informací včetně odkazu na registraci najdete na www.miminkadodlane.cz.

APO Bulletin - duben speciál 2022/Nedoklubko obr 

Více na http://nedoklubko.cz/

 APO Bulletin - duben speciál 2022/Nedoklubko logo

České Ilco, z.s.: "ILCO linka psychologické pomoci"

A je to tady! Minulé pondělí došlo k oficiálnímu zahájení ILCO Linky psychologické pomoci, kterou zřídilo České ILCO - pacientská organizace, která dlouhodobě pomáhá stomikům s návratem do normálního života. Známá a uznávaná psycholožka, sexuoložka a odbornice na partnerské vztahy Laura Janáčková odpovídala první únorové pondělí na často tíživé problémy nejen stomikům, ale i jejich blízkým.

Všichni dobře víme, že je mnohdy velice ozdravné se svěřit se svými obavami a strachy někomu mimo rodinu. „Vytvoření stomie je velký zásah do života každého z nás a může mít vliv i na naši psychiku. Zejména v období krátce po operaci není snadné se s novou situací vyrovnat. Abychom tuto situaci usnadnili nejen stomikům, ale i jejich blízkým, rozhodli jsme se zřídit linku psychologické podpory,“ vysvětlují zástupci pacientské organizace České ILCO motivy, které je vedly k založení linky. Ta je realizována v rámci projektu “Ano, my můžeme!” financovaného z Norských fondů 2009-2014.

Garantem linky je psycholožka Laura Janáčková. “První den na ILCO Lince byl ještě vcelku klidný, nicméně jsem přesvědčená, že až se informace o existenci této podpůrné služby rozšíří, bude provoz náročnější. Dnes volala například klientka, která je stomičkou a aktuálně řeší další atak zhoubného nádoru. Ač už si onkologickou léčbou prošla, řešily jsme mimo jiné denní režim v rámci léčby, kdy je potřeba nastavit určitou pravidelnost, řád. Protože tam, kde není řád, je neřád,” dodává.

Cílem linky tak je poskytnout psychologickou podporu, která pomůže vyřešit problémy a situace, se kterými se pacienti často potýkají. Tedy zvládání nemoci (jak se vyrovnat se strachy, obavami, úzkostí či depresí); jak komunikovat s lékařem, rodinou, dětmi, přáteli, spolupracovníky atd.; otázky nadlimitního stresu, sebevědomí, partnerských vztahů, intimních a sexuálních problémů či najít individuální cestu k pozitivnímu myšlení a vnímání.

ILCO Linka je dostupná každých 14 dní vždy v pondělí od 7. 2. 2022 do 31. 12. 2023, v čase od 16 – 18 hod celé dva roky.

Zarezervovat termín je možné po vyplnění krátkého dotazníku na stránkách www.ilco.cz.

 APO Bulletin - duben speciál 2022/České Ilco obrAPO Bulletin Duben 2022/České Ilco obr

Více na http://www.ilco.cz/

APO Bulletin - duben speciál 2022/České Ilco logo

Unie Roska, z. s.: "Pomáháme už 30 let a zveme vás na výroční koncert"

Posláním Unie ROSKA je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní důstojný a plnohodnotný život. Samostatnost ROSKY se začala počítat v roce 1992.

Své třicátiny oslaví unie koncertem. Bude se konat v kulturním domě Domovina v Praze 7 a je naplánovaný na sobotu 28. května. Připomene současně také Světový den roztroušené sklerózy, který se koná 30. května. Informace o prodeji vstupenek budou zveřejněny na webových stránkách www.roska.eu.

Hrát bude kapela skupina Swing Session, která ROSKU dlouhodobě podporuje. Hlavním bodem programu bude společná choreografie, při které nemocní ukážou, že i s roztroušenou sklerózou jim může být do tance. Choreografie ve swingovém duchu je rozdělena na 3 části pro tři skupiny tanečníků. Jedna část je pro pohyblivější tanečníky, druhá počítá i s berlemi a třetí část je připravena pro vozíčkáře. Autorem choreografie je Štěpán Jordánek z tanečního studia ZIG-ZAG tap&swing.

Jste srdečně zváni!

 APO Bulletin - duben speciál 2022/Unie Roska obr

Více na http://www.roska.eu/

APO Bulletin - duben speciál 2022/Unie Roska logo

Migréna-Help z. s.: "Čím vším jste si v léčbě migrény už prošli?"

Průzkum "Čím vším jste si v léčbě migrény už prošli?"
 
Rádi bychom poprosili zástupce pacientských organizací o pomoc se šířením dotazníkového šetření, které mapuje dostupnost léčby pro osoby s migrénou v ČR. Vzhledem k tomu, že lidí s tímto onemocněním je u nás více jak milion, určitě se někteří najdou i mezi Vašimi členy/klienty.

"Jak dlouho trvalo, než jste se dostali k účinné léčbě migrény? A povedlo se vám to vůbec? Kolik lékařů jste za svou "migrénovou kariéru" navštívili a co všechno jste už vyzkoušeli? Máte zájem o nejnovější léčbu, ale nedaří se vám k ní dostat?

Tak vyplňte dotazník a pacientská organizace Migréna-help se postará o to, aby se ledy hnuly k lepšímu! Zabere vám to 15 minut a můžete navíc vyhrát bylinné tobolky v hodnotě 400 Kč.

Odkaz na dotazník:
https://forms.gle/MV7GgNwpGwA7cc2H6 

Potřebujeme získat alespoň 800 odpovědí a zatím jich je jen něco málo přes 350. Děkujeme za pomoc!

APO Bulletin - duben speciál 2022/Migréna-help obr

Více na https://www.migrena-help.cz/.

APO Bulletin - duben speciál 2022/Migrena Help Logo

Participants
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa z.s.
AMA - společnost onkologických pacientů, z.s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
DEBRA ČR, z.ú.
Diabetik KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
Diakar
DIAKTIV
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z.s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe o.p.s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak (karcinom prostaty)
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické akademii Zlín
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
Smáci, z.s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association z.s.
Spolek KOLUMBUS
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký ARCUS, z.s.
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života
180Realized more than 180 seminars
600Individual consultation
900Published more than 900 calls for proposals
100Already more than 100 project participants
10The project has been running for ten years