APO Bulletin – únor 2020 (č. 5)

07.02.2020 Updated: 01.03.2021

Přinášíme vám páté číslo našeho APO Bulletinu, měsíčního newsletteru Akademie pacientských organizací.   

Obsah 

1. Legislativní přehled 

2. Aktivity APO 

3. Aktivity členských pacientských organizací v APO  

Legislativní přehled  

a) Úprava procesu vstupu inovativních léčiv (VILP a Orphan) do systému veřejného zdravotního pojištění   

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 
Stav: Novela byla spojena s úpravou vstupu léčivých přípravků dle § 16, úhradovou regulací ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, úpravou úhradové skupiny zdravotnických prostředků a dalšími oblastmi a vstoupila do vnějšího připomínkového řízení dne 17. prosince 2019.  
 
Popis: Novela byla spojena s úpravou vstupu léčivých přípravků dle § 16, úhradovou regulací ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, úpravou úhradové skupiny zdravotnických prostředků a dalšími oblastmi a vstoupila do vnějšího připomínkového řízení dne 17. prosince 2019. V současné době probíhá vypořádávání připomínek. 
 
Předpokládaná účinnost: Q4 2020  
 
Dokument ke stažení zde.    

b) Úprava procesu, ve kterém se rozhoduje o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb  

Název: Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
 
Stav: Novela byla spojena s úpravou vstupu léčivých přípravků se statusem VILP a Orphan, úhradovou regulací ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků, úpravou úhradové skupiny zdravotnických prostředků a dalšími oblastmi a vstoupila do vnějšího připomínkového řízení dne 17. prosince 2019. V současné době probíhá vypořádávání připomínek.  
 
Popis: Hlavním cílem je zakotvení jednotné speciální právní úpravy rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, především o nároku na výjimečnou úhradu léčivých přípravků podle § 16 tohoto zákona. Současné postupy zdravotních pojišťoven při rozhodování o nároku pojištěnce na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění nejsou jednotné, navrhovaná úprava má proto tyto postupy sjednotit. 
 
Předpokládaná účinnost: Q4 2020  
 

c) Emergentní systém 

Název: Novela zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech 
 
Stav: Návrh byl po vypořádání vnějšího připomínkového řízení předložen Poslanecké sněmovně jako ST 581. 1. čtení proběhlo 22. ledna 2020, projednávaný návrh byl schválen a předložen Výboru pro zdravotnictví k projednání před 2. čtením, které bude následovat.  
 
Popis: Novela má reagovat na potenciální hrozbu nedostupnosti některých léčivých přípravků, které se mohou často stát lákavým zbožím pro přesměrování na jiné trhy. Emergentní systém má tak zajistit dostupnost léčivých přípravků na trhu v České republice. Úprava se však týká pouze léčivých přípravků předepisovaných a hrazených na recept. Dodávka léčivých přípravků pacientovi má být zajištěna především pomocí zajištění nestandardní cesty pro případ nedostatku a zároveň zabránění nekoordinovaného vývozu mimo území České republiky. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2020   
 

d) Přizpůsobení zákona o zdravotnických prostředkách Nařízení EU    

Název: Novela zákon 268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů  
  
Stav: 1. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhlo dne 31. ledna 2020. Návrh zákona byl schválen a předložen k projednání návrhu Výborem pro zdravotnictví. Po projednání výborem bude následovat 2. čtení.      
 
Popis: Navrhovaná úprava reflektuje přijetí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, které bylo přijato za účelem zajištění bezpečnosti v oblasti zdravotnických prostředků a ke zlepšení transparentnosti a sledovanosti zdravotnických prostředků. Návrh především ustavuje Informační systém zdravotnických prostředků a upravuje předepisování a výdej zdravotnických prostředků. 
 
Předpokládaná účinnost: 26. 5. 2020 
 

e) Úprava způsobu obsazování orgánů zdravotních pojišťoven  

Název: Novela zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
  
Stav: 2. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR proběhlo dne 21. ledna 2020. K návrhu byly připojeny pozměňovací návrhy a celek předložen Výboru pro zdravotnictví k projednání. Po projednání bude následovat 3. čtení. 
 
Popis: Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/15 zrušil část zákona, která zakotvovala způsob obsazování orgánů zdravotních pojišťoven zřízených na základě zákona. Cílem navrhované právní úpravy je tak reagovat na tento nález a zajistit řádné obsazování orgánů zaměstnaneckých pojišťoven, aby nedošlo k jejich paralýze. 
 
Předpokládaná účinnost: Q3 2020  
 

f) Zakotvení náhrady újmy způsobené povinným očkováním   

Název: Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 
 
Stav: 3. čtení v Poslanecké sněmovně proběhlo 27. listopadu 2019. Návrh byl schválen a v nejbližších dnech bude postoupen Senátu Parlamentu České republiky (ST 451). 
     
Popis: Po projednání návrhu zákona v Senátu Parlamentu České republiky byl návrh vrácen zpět do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy. Projednání v poslanecké sněmovně bude následovat.  
  
Předpokládaná účinnost: Q1 2020 
 

g) Úhradová vyhláška pro rok 2020     

Název: Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 
 
Stav: Ministerstvo zdravotnictví po vypořádání spojeného připomínkového řízení vydalo vyhlášku s platností od 29. října 2019. Vzhledem k tomu, že se jedná o vyhlášku pro rok 2020, její účinnost nastane 1. ledna 2020.  
    
Popis: Vyhláška má za cíl stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Tato vyhláška se v případě přijetí použije pouze v případě, že se poskytovatel zdravotních služeb a zdravotní pojišťovna nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. 
  
Předpokládaná účinnost: 1.1.2020   
 

Aktivity APO  

APO Report 2019 

Vážení APO účastníci,      
    
na webových stránkách APO je k dispozici ohlédnutí za minulým rokem v Akademii pacientských organizací v podobě APO Reportu 2019, v českém i anglickém jazyce.           

 
Děkujeme všem účastníkům Akademie za skvěle odvedenou práci v roce 2019 a těšíme se na vás u příležitosti dalších seminářů a akcí i v roce 2020.  

1. APO seminář 
Představení studie "Inovace pro život"  
PR & Komunikace v praxi   

Kdy: 7. února 2020 od 9:30 do 14:00  
 
Kde: v prostorách AIFP, budova IBC Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín 
    
Přednášející: Ing. Markéta Kolanová, MA    

2. APO seminář 
Jak se tvoří zákon a kdo jej může ovlivnit?  

Kdy: 13. nebo 14. března 2020 od 9:30 do 16:00  
 
Kde: v prostorách AIFP, budova IBC Pobřežní 3, 186 00 Praha 8-Karlín  
 
Přednášející: Mgr. Soňa Marková   

Náplní semináře bude:     

 • seznámení s tvorbou zákonů v České republice 
 • fungování Poslanecké sněmovny PČR 
 • krátký pohled na systém zdravotnictví z pohledu pacientů  
 • úloha pacientských organizací a jejich zakotvení v legislativě   

Registrovat se můžete již nyní Zuzaně na adrese: zuzana.komarkova@aifp.cz     

3. APO seminář 
Fundraising 

Kdy pro pokročilé: 27. března 2020 
Kdy pro začátečníky: 28. března 2020 
 
Kde: 
v prostorách AIFP, budova IBC Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8-Karlín  
 
Přednášející: Mgr. Petr Machálek 

Registrovat se můžete již nyní Zuzaně na adrese: zuzana.komarkova@aifp.cz 

APO Individuální konzultace 2020 

Od února do června 2020 probíhají v rámci APO bezplatné individuální konzultace na tato témata: 

 1. Daně a účetnictví  
 2. Právní poradenství 
 3. Fundraising 
 4. PR a komunikace s médii  

Každá pacientská organizace sdružená v APO má možnost využít konzultaci v délce 2 hodin u každého okruhu. Lektoři přislíbili 4-5 konzultačních dní.   

Dostupné termíny: 

 •  Daně a účetnictví 
  • úterý 21.4.2020 (11:30-14:30) 
  • pátek 29.5.2020 (11:30-16:30) 
  • čtvrtek 11.6.2020 (9:30-16:30) 
 • Právní konzultace 
  • čtvrtek 13.2.2020 (8:30-15:30) 
  • úterý 10.3.2020 (12:30-15:30) 
  • úterý 31.3.2020 (8:30-15:30)     
  • úterý 28.4.2020 (8:30-15:30) 
  • úterý 26.5.2020 (8:30-15:30) 
 • Fundraising 
  • úterý 19.5.2020 (11:00-16:00) 
  • středa 20.5.2020 (9:00-16:00)           
  • úterý 9.6.2020 (9:00-16:00)  
  • středa 10.6.2020 (9:00-16:00)      
 • PR a komunikace s médii (brzy uvedeme) 

V případě zájmu o konzultaci prosíme kontaktujte Zuzanu, která po ověření dostupnosti daný termín u lektora závazně zarezervuje: zuzana.komarkova@aifp.cz         

Aktivity členských pacientských organizací v APO    

Česká asociace pro vzácná onemocnění, z.s.: Den vzácných onemocnění 29.2.2020  

Rok 2020 je rokem přestupním, a tak i Den vzácných onemocnění připadá na 29. 2. 2020. Vzácných onemocnění je více jak 6 000, a tak se nelze divit, když EURORIDS odhaduje, že jen v Evropě žije 30 mil lidí se vzácným onemocněním. I u nás v České republice je to více jak 5 % obyvatel. Není nás málo. Je skvělé, že pacienti se nevzdávají, pacientské organizace o sobě dávají vědět, ale hlavně my všichni společně přispíváme k tomu, aby se lidem se vzácným onemocněním žilo lépe. 
  
Pojďme to na sociálních sítích opět zpestřit. Heslo jsme ponechali stejné jako v minulém roce:

VZÁCNÍ. UKAŽ, ŽE JSI S NÁMI!  
   
Dejte tedy o sobě vědět a sdílejte své příběhy, fotografie a vzkazy na svých profilech a společně s #vzacni2020
 
Na Den vzácných onemocnění čekáme spousty pomalovaných obličejů, barevných rukou, veselé nálady a vaší podpory. 
  
DĚKUJEME! 

Více na: 
www.vzacna-onemocneni.cz 

www.rarediseaseday.org  

 

       

Asociace genové terapie, z.s.   

  

Proměníme Café AdAstra na kavárnu andělů.          
  
Akce se koná na podporu výzkumu léčby vzácných onemocnění.
Setkání se ponese ve velmi neformálním duchu. Programem nás bude provázet patronka akce Marka Rybin (zpěvačka skupiny Gaia Mesiah).  

  
PROGRAM  
 
11:30 – 11:45    MUDr. Markéta Janatová

 • Zakladatelka neziskovky Kamenitý vrch, z.s. - organizace, která poskytuje hiporehabilitace a další podporu dětem se zdravotním znevýhodněním. 

12:30 – 13:00    Diskuzní kroužek se zakladateli Asociace genové terapie, z.s.: „Řečí Olivera“  

 • Co je to Angelmanův syndrom?
  Srozumitelnou a jednoduchou formou si budeme povídat o každodenním životě rodin dětí s Angelmanovým syndromem a probereme současné a budoucí možnosti léčby tohoto nevyléčitelného onemocnění. 
   

13:00 – 14:00    Patron akce Zdeněk Godla 

 • Focení ve fotokoutku a autogramiáda se Zdeňkem alias #frantadyckymost

   
Na místě bude možnost získat poukaz v hodnotě 300 Kč na lekce hipoterapie, které věnoval partner akce Kamenitý vrch

Facebook Facebook
Instagram Instagram

 

  

  

Pořadatel: 

  

Partneři: 

  

České ILCO, z. s.: Tři ocenění v roce 2019 pro České ILCO 

České ILCO, z. s. je členem Evropské a Světové organizace stomiků (EOA a IOA). 

Bylo založeno dne 2. prosince 1992 jako zastřešující celostátní organizace. V současné době zastřešuje 20 regionálních spolků s celkem asi 900 členů:  

     

Cíl Českého ILCO 

 • hájit oprávněné zájmy stomiků, bojovat proti jakékoliv formě jejich diskriminace
 • spolupracovat se zákonodárci na tvorbě legislativy
 • jednat se státními orgány, pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími subjekty
 • pomáhat řešit problémy zdravotní, sociální a psychické, které jsou spojeny s návratem stomiků do normálního života
 • provozovat Informační a poradenské centrum pro stomiky a lidi s onemocněním střev
 • spolupracovat na mezinárodní úrovni s ILCO organizacemi v Evropě
 • aktivně propagovat prevenci onemocnění vedoucích k založení stomie  

V roce 2019 jsme splnili všechno, co jsme naplánovali. Zaměřili jsme se především na informace o tom jak se žije se stomií, tak se odborně říká vývodu ze střev nebo močových cest. Dálre jsme se zaměřili na propagaci prevence onemocnění. Těší nás, že naše aktivity byly velmi vysoko hodnoceny nejen v ČR, ale také zahraničními spolky stomiků i prezidentem Evropské asociace stomiků. Byl to rok velmi úspěšný a výjimečný. České ILCO se stalo vítězem světové soutěže Coloplast Merit Award  v regionech Evropa, Afrika a Střední východ.  Cenu  ziskalo za příkladnou propagaci hesla „Hovoříme otevřeně, měníme životy“. 
    
Místoředseda Českého ILCO doc. RNDr.Pavel Kreml, CSc získal v říjnu prestižní ocenění Křišťálový kamínek za svou 28 letou dobrovolnickou práci ve prospěch stomiků. Předsedkyně Marie Ředinová získala Cenu ministra zdravotnictví 2019 za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Ta se uděluje osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice.   Veřejné ocenění je pro nás velkou odměnou, Dokládá, že ve vedení Českého ILCO pracují skvělí lidé. 
    
Ocenění zavazují. Motivují k další práci. Informace o akcích najdete na 
www.ILCO.cz a FB. Pokud nás chcete podpořit a poznat víc přijďte na akci pořádanou Domem dětí a mládeže Kolín, Sportujeme pro České ILCO. Akce se koná 23.května na ostrově u vlakové zastávky Kolín.     

Více na www.ilco.cz.         

  

      

Willík, spolek pro Williamsův syndrom, z.s. 

Willík, spolek pro Williamsův syndrom, sdružuje rodiny vychovávající dítě s diagnózou Williamsův syndrom. Jedná se o genetickou mikrodeleční poruchu a vzácné onemocnění (výskyt 1 z 7500). Syndrom vzniká náhodně, běžně se v prenatální diagnostice netestuje, nedá se vyléčit. S diagnózou se pojí hlavně vrozené vady srdce, typický vzhled obličeje připomínající skřítky (dříve se tomuto syndromu říkalo syndrom elfí tváře), opožděný vývoj a mentální postižení (lehké nebo středně těžké). Lidé s tímto syndromem mají velmi citlivý sluch, jsou velmi muzikální, mimořádně společenští a přátelští. Mohou se u nic vyskytnout ještě další zdravotní problémy (např. hyperkalcemie, poruchy růstu, vysoký tlak, celiakie atd).   
   

Willík vznikl v roce 2006, v současné době spolupracujeme s cca 80 rodinami z celé České republiky. Spolek funguje jako podpůrná rodičovská organizace, nemá žádné stálé zaměstnance. Jsme členy ČAVO a Evropské federace Williamsova syndromu.   
  
Našim cílem je zlepšit povědomí o problematice tohoto postižení, a to jak mezi odbornou, tak laickou veřejností. Včasná diagnóza je velmi důležitá: pomáhá předcházet zdravotním problémům spojených s diagnózou a umožňuje využívat speciálně pedagogické přístupy ve výchově a vzdělávání.  

  
Přeložili jsme základní materiály o medicínském managementu Williamsova syndromu, vydali brožury pro rodiče i pro učitele, pořádáme semináře, spolupracujeme se studenty. Pro rodiny realizujeme každý rok dva prodloužené víkendy a v létě pak týdenní rekondiční pobyt se sesterskou společností na Slovensku. Na programu jsou odborné přednášky pro rodiče, terapie pro děti a nezapomínáme ani na zdravé sourozence (program „Speciální sourozenci“). Během roku pořádáme další společné akce – výlety, Mikuláš, Silvestr, dospívající a dospělí lidé se mohou zúčastnit mezinárodních táborů (letos v Norsku). Snažíme se, aby rodiny žily co nejnormálnější životy, aby se jak děti, tak dospělí lidé s Williamsovým syndromem mohli co nejvíce začleňovat do společnosti, samozřejmě s ohledem na své specifické potřeby. Podporujeme děti v jejich zájmech, v lednu jsme například poprvé pořádali lyžařský výcvik.  

      
Pro zlepšení informovanosti vydáváme vlastní časopis, provozujeme web (www.spolek-willik.cz) i FB stránku. Zájemcům nabízíme možnost vyrazit na některé z našich setkání jako dobrovolník. 

Více na www.spolek-willik.cz.     

   

Na fotografiích si dovolujeme představit některé naše Willíky – fotografování do kalendáře pro rok 2020 se neslo v duchu „Co mám rád“.  

  

      

Mamma HELP, z.s.: O mamince, která si ostříhala vlásky   

V rámci projektu „Říct to dětem“ pacientské organizace Mamma HELP, který je zaměřen na ženy s rakovinou prsu, maminky, které se setkaly s problémem, jak „to” říct dětem, vychází nová krásně ilustrovaná knížka pro nejmenší čtenáře.    

Příběh tatínka Brumly, maminky Báry a malých Brumdibárků ukazuje vhodnou formou pohádky cestu, jak vše kolem nemoci citlivě vysvětlit, neublížit přitom a ani nestrašit… A tak si hrají na piráty, s ostříhanými vlásky a šátky na hlavě plují po moři, až nakonec šťastně doplují. Knížku napsala Lenka Pelánková a velkým dílem přispěla ilustrátorka Lenka Kurovská!  

Více na www.mammahelp.cz.  

    

       

         

Participants
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa z.s.
AMA - společnost onkologických pacientů, z.s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
DEBRA ČR, z.ú.
Diabetik KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
Diakar
DIAKTIV
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z.s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe o.p.s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak (karcinom prostaty)
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické akademii Zlín
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
Smáci, z.s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association z.s.
Spolek KOLUMBUS
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký ARCUS, z.s.
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života
180Realized more than 180 seminars
600Individual consultation
900Published more than 900 calls for proposals
100Already more than 100 project participants
10The project has been running for ten years