Calls for proposals

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Únor 2020

Google pro neziskové organizace

Bezplatný kurz Google Analytics: analýza web stránek a kampaní organizace

Výběrové řízení na sbírku Adventní koncerty České televize 2020

Kraj Vysočina - Celoroční aktivity handicapovaných 2020

Nadační fond Anděl na kolech - individuální dary FO

Jihomoravský kraj - Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2020

Nadace AGROFERT - Program PODPORA DĚTÍ S MENTÁLNÍM, FYZICKÝM ČI KOMBINOVANÝM HENDIKEPEM rok 2020

Leden 2020

Jihomoravský kraj - individuální dotace JMK 2020

Moravskoslezský kraj - Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2020

Dotace Středočeského kraje - Program Zdravotnictví 2020

Dotace Jihočeského kraje - Podpora svépomocných aktivit/podpůrných programů zdravotně postižených, seniorů, a sdružení pacientů

Dotace Jihočeského kraje - Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Nadace ČEZ připravuje vyhlášení veřejného grantového řízení Podpora regionů pro rok 2020

VÝZVY SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020

Prosinec 2019

Fundraisingové předvánoční tipy

Nadace OKD - Pro region 2020 (podpora osob zdravotně postižených)

Individuální projekty podporované sbírkou Pomozte dětem

Fond pomoci dětem s DMO

Fond Kaufland pro organizace věnující se zrakovému postižení

Plzeňský kraj - Program podpory činnosti organizací sdružujících zdravotně postižené a chronicky nemocné v roce 2020


1232930Nahoru

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.