Dotace Středočeského kraje - Program Zdravotnictví 2020

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 3.1.2020 12:06 Zpět na seznam

Pro rok 2020 není (oproti roku 2019) součástí programové výzvy oblast podpory pacientských organizací, prevence zdraví, apod.

Podporované oblasti podpory:

a) Podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta

-  Konkrétní aktivity a programy na podporu paliativní péče v ambulantním,

stacionárním a/nebo lůžkovém zdravotnickém zařízení pro poskytovatele zdravotních služeb (efektivita, dostupnost a koordinace těchto služeb na místní úrovni se záměrem co nejlepší kvality života pacientů v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění a jejich rodin)

-  Konkrétní aktivity a programy na podporu ošetřovatelské a paliativní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro poskytovatele zdravotních služeb (efektivita, dostupnost a koordinace těchto služeb na místní úrovni se záměrem co nejlepší kvality života pacientů v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění a jejich rodin)

-  Podpora vzniku multidisciplinárních mobilních paliativních týmů s trvalou kontinuální dostupností a časovou flexibilitou, podpora pohotovostních týmů 24/7/365

-  Podpora aktivit a programů zaměřených na paliativní péči pro děti

-  Podpora aktivit a programů nezdravotnického charakteru – půjčovna pomůcek přístrojů, proces doprovázení, specializované poradny, krizová centra, krizová intervence, tísňové linky, návaznost duchovní péče, aj.

- Nákupy vybavení, pomůcek a prostředků potřebných při poskytování paliativní péče (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), modernizace a humanizace prostor

- Podpora vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků v oblasti paliativní péče: zvyšování erudice personálu, zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro výkon činnosti zdravotnického a sociálního pracovníka, prevence syndromu vyhoření, předcházení vzniku a vývoji stresu na pracovišti, péče duševní zdraví pečujících osob, workshopy, supervize, stáže, setkání zdravotnických pracovníků za účelem výměny zkušeností, tandemové vzdělávání, aj.

Uzávěrka podávání žádostí: 23.1.2020 (žádosti se podávají elektronicky na webu vyhlašovatele výzvy a současně poštou její tištěná verze).

Podrobné informace včetně postupu pro podání žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

Ivana Kučerová, odbor zdravotnictví, tel.: 257 280 506, e-mail: kucerova@kr-s.cz 

Radka Libánská, odbor zdravotnictví, tel.: 257 280 445, e-mail: libanska@kr-s.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.