Jihomoravský kraj - Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2020

Výzvy jsou seřazeny dle měsíce vyhlášení.

Přístup k detailům jednotlivých výzev je umožněn pouze organizacím, které jsou zaregistrovány. Zájemce následně obdrží mailem heslo, které mu umožní plný přístup do této sekce.

Vloženo: 7.2.2020 00:34 Zpět na seznam

Cílem dotačního programu je neinvestiční podpora neformálně pečujících osob o člena rodiny zdravotně postiženého nebo s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo seniora prostřednictvím aktivit nestátních neziskových organizací.

Podpořené budou pouze níže uvedené oblasti aktivit:

a) vzdělávací a podpůrné programy pro osoby neformálně pečující o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora (semináře, kurzy, duchovní programy, programy pro rozvoj osobnosti, na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů, svépomocné skupiny, poskytování poradenství a podpory vdomácím prostředí pečujícího),

b) osvětově-vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost na téma neformální péče o člena rodiny se zdravotním postižením nebo seniora,

c) rozvoj dobrovolnictví v oblasti neformální péče (osvěta veřejnosti, vzdělávání a nábor dobrovolníků, dobrovolnická činnost v domácím prostředí opečovávaného).

Žádat mohou spolky nebo pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z „Dotačního programu na podporu pečujících osob“ pro rok 2020 bude zveřejněna po schválení příslušným orgánem Jihomoravského kraje na dotačním webovém portálu http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ v dotační oblasti Sociální a rodinná politika.

Uzávěrka podávání žádostí: Od 14. 2. 2020 do 28. 2. 2020 (do 14:00 hodin)

Podrobné informace včetně formuláře pro podání žádosti naleznete pod záložkou "více informací" na této stránce.

Informace pro žadatele poskytne:

věcná část: Mgr. Bořivoj Sekanina, telefon: 541 651 424, e-mail: sekanina.borivoj@jmk.cz 
ekonomická část: Ing. Jana Tomaníčková, telefon: 541 652 154, e-mail: tomanickova.jana@jmk.cz 

Více informací

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.