HTA III. 2021

Na začátku roku 2021, a to v sobotu 16. ledna se konalo další vzdělávání zástupců pacientských organizací v oblasti HTA a jejich zapojení do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče. Tentokrát ve formě online přes platformu Teams.

Dopolední blok byl zaměřen na výzvy legislativních změn pro zástupce pacientů.

První část obsahovala:

  • Jaké jsou legislativní požadavky a kde je role pacientů
  • Měření kvality života a jaký je význam tohoto parametru v HTA
  • Přednášející: MUDr. Jana Skoupá, MBA (členka výboru České farmakoekonomické společnosti)

Druhá část obsahovala:

  • Celospolečenský pohled na onemocnění (nepřímé a sociální náklady, dopady na rodinu a pečovatele)
  • Jak organizovat sběry dat metodicky správně
  • Přednášející: MUDr. Tomáš Doležal, PhD. (předseda České farmakoekonomické společnosti)

V odpoledním, prakticky zaměřeném bloku, se účastníci rozdělili do dvou skupin:

  • Léky v onkologii s MUDr. Janou Skoupou, MBA (členka výboru České farmakoekonomické společnosti)
  • Léky na vzácná onemocnění s MUDr. Tomášem Doležalem, PhD. (předseda České farmakoekonomické společnosti)

PROGRAM ZDE

Popisky k fotografiím:

Č. 1 - společná fotografie

Č. 2 - úvodní slovo Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M. výkonného ředitele AIFP

Č. 3 - MUDr. Jana Skoupá, MBA, členka výboru České farmakoekonomické společnosti

Č. 4 - MUDr. Tomáš Doležal, PhD., předseda České farmakoekonomické společnosti

Participants
Achilleus, z. s.
Adventor, o. s.
ALEN sdružení žen postižených rakovinou (ALEN – sdružení žen)
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa z.s.
AMA - společnost onkologických pacientů, z.s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, spolek
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z.s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP)
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z.s.
CEREBRUM - Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)
DEBRA ČR, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
Diakar
DIAKTIV
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z.s.
Nahlas, o. s.
Národní sdružení PKU a jiných DMP
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, o.s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z.s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe o.p.s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak (karcinom prostaty)
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
Rytmus srdce, sdružení pacientů
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s metabolickým onemocněním kostní tkáně při Osteologické akademii Zlín
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, o. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, o. s.
Smáci, z.s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Společnost „E“ / Czech Epilepsy Association z.s.
Spolek Beseda,  z. s.
Spolek KOLUMBUS
Spolek Lupus ČR
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, o. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký ARCUS, z.s.
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života
160Realized more than 160 seminars
800Published more than 800 calls for proposals
100Already more than 100 project participants
8The project has been running for eight years
This website is operated by the AIFP that as a personal data controller that uses cookies in order to improve user comfort, to analyze the visit rate and to deliver relevant content to visitors more accurately. For more information,  click here.
I agree