APO rada

APO Rada vznikla v roce 2015 a schází se dvakrát ročně.

Hlavní body k řešení APO Rady jsou:

 • Vývoj APO
 • Harmonogram APO
 • Udržitelné financování Akademie
 • Podpora pacientským organizacím a jejich zasazení ve zdravotním a sociálním systému ČR
 • Koncept projektu APO Letní škola a pacientského Think Tanku

Členové jsou:

 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
 • MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol
 • Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu za KSČM
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP
 • Mgr. Vlastimil Milata, předseda DiAktivu
 • Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka Mamma HELP centra
 • Edita Müllerová, předsedkyně Revma Ligy
 • Ing. Marie Ředinová, předsedkyně Českého ILCO

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.