HTA I. 2018

V létě 2018 se konal čtvrtý ročník celodenní pacientské konference APO Letní škola. Hlavním tématem bylo Hodnocení zdravotnických technologií (HTA) a zapojení pacientských organizací do procesu. Jednou z hlavních částí konference byl kulatý stůl, kterého se účastnili zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Evropského parlamentu, České lékařské společnosti JEP a hlavně zástupci Pacientské rady (poradní orgán Ministra zdravotnictví od podzimu roku 2017). Všichni aktivní přísedící u kulatého stolu se shodli o důležitosti zapojení pacientů do rozhodovacích procesů o úhradě zdravotní péče.

Za základě těchto výstupů se Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s AIFP a ČLS JEP rozhodlo připravit intenzivní vzdělávací HTA program pro zástupce českých pacientských organizací.

Vzdělávání pro pacienty - program zde 

 1. den - Modul I

témata:

  • Český zdravotnický systém a jeho financování
  • Český zdravotnický systém v mezinárodním kontextu
  • Financování a úhrady zdravotní péče v ČR

přednášející: PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D.; Ing. Jan Michálek 

2.  den - Modul II

téma:

  • Jak se posuzují medicínské technologie – HTA v Evropě

přednášející: MUDr. Tomáš Doležal, PhD. 

 3. den - Modul III

téma:

  • Český systém stanovení cen a úhrad léčiv ze zdravotního pojištění

přednášející: MUDr. Jana Skoupá, MBA

 4. den - Modul IV

téma:

  • Principy nákladové efektivity a dopadu na rozpočet - jak jim rozumět

přednášející: MUDr. Tomáš Doležal, PhD.; Ing. Milan Vocelka; Ing. Tomáš Mlčoch 

 5. den - Modul V

téma:

  • Case-studies, práce ve skupinách

přednášející: Karen Facey, PhD. 

  

 Popisky k fotografiím zleva:

1. den modul I. – Přednášející MUDr. Tomáš Doležal     

2. den modul II: - Vážený host profesor Jan Švihovec 

3. den modul III. – Přednášející MUDr. Jana Skoupá

4. den modul IV. – Přednášející Karen Facey, PhD. 

Slavnostní ceremoniál k předání certifikátů absolventům HTA I. za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA a ředitele AIFP Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA 

 

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.