Individuální konzultace s Kateřinou Švidrnochovou 2018

Individuální konzultace s Kateřinou Švidrnochovou probíhaly buď v sídle AIFP v Praze, v Brně, přes Skype či Google Hangouts,
a to v termínu od března do června roku 2018. Na tyto konzultace se využilo 31 hodin a participovalo na nich 20 pacientských organizací.

REPORT A ZPĚTNÁ VAZBA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Nejčastějšími tématy konzultací byly: 

  • Budování značky, strategie brandingu, rebranding
  • Komunikační a marketingové strategie offline i online
  • Facebook, Linkedin a další sociální sítě
  • Web – komunikace s dodavatelem, příprava webu, provoz webu, zabezpečení, vhodný obsah
  • Cloudové systémy, CRM Systémy
  • Správa dat online v souvislosti s GDPR
  • Online aplikace pro grafiku, pro řízení týmu nebo administrativu
  • Efektivní nenásilní komunikace v týmu, i s veřejností, Krizová komunikace v emailu a na sociálních sítích

Zpětná vazba od přednášející:

Nejžádanější téma bylo ochrana osobních údajů, vzhledem k novému nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost na konci května 2018. Dále pak prezentace na webu a sociálních sítích, nastavení cloudových systémů pro správu dat v organizaci a příprava zadání pro obnovu webových stránek organizace. Ač už si organizace zvolila jakékoliv vstupní téma, vždy jsme nakonec skončili u problematiky interní komunikace v týmu.

Decentralizované týmy rozmístěné po celé republice, dobrovolnictví, obtížná motivace pracovníků z důvodu malých či žádných finančních prostředků na platy, k tomu těžká, zdravotní témata k řešení. To vše má velký vliv na atmosféru v týmech, která se promítá do celkového chodu organizace. Jsem však přesvědčená, že už odkrytí a pojmenování tohoto problému, vede v organizacích k pozitivním řešením.

Mnoho organizací si na má doporučení nastavilo takové online komunikační nástroje včetně interních pravidel práce s nimi, že dle jejich zpětné vazby se komunikace výrazně zlepšila.

Během konzultací jsem aktivně používala techniky nenásilné komunikace, ať už pro práci s týmem či s klienty, které si klienti často vzali za své a dle jejich zpětné vazby je začali sami aplikovat v praxi.

Tyto jednoduché pomůcky jim podle nich zlepšily komunikaci po e-mailech a dodaly sebevědomí nevyhýbat se konfliktům, ale konstruktivně s nimi pracovat.

Byla jsem překvapená, že i po absolvování individuální konzultace přišlo mnoho pacientských organizací na můj workshop, který Asociace pacientských organizací pořádala na konci června. I to je důkazem, že pacientské organizace mají chuť na sobě pracovat, rozvíjet se a stíhat tempo moderního světa se všemi jeho technologiemi.

Všechny pacientské organizace mají můj obdiv za tu neúnavnou vůli pomáhat i v často složitých podmínkách svým klientům a tleskám jim za jejich chuť se profesionalizovat a využívat veškeré dostupné nástroje, které jim mohou pomoci zefektivnit pracovní procesy a komunikaci.

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.