Individuální konzultace s Kateřinou Švidrnochovou 2018

Individuální konzultace s Kateřinou Švidrnochovou probíhaly buď v sídle AIFP v Praze, v Brně, přes Skype či Google Hangouts,
a to v termínu od března do června roku 2018. Na tyto konzultace se využilo 31 hodin a participovalo na nich 20 pacientských organizací.

REPORT A ZPĚTNÁ VAZBA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Nejčastějšími tématy konzultací byly: 

  • Budování značky, strategie brandingu, rebranding
  • Komunikační a marketingové strategie offline i online
  • Facebook, Linkedin a další sociální sítě
  • Web – komunikace s dodavatelem, příprava webu, provoz webu, zabezpečení, vhodný obsah
  • Cloudové systémy, CRM Systémy
  • Správa dat online v souvislosti s GDPR
  • Online aplikace pro grafiku, pro řízení týmu nebo administrativu
  • Efektivní nenásilní komunikace v týmu, i s veřejností, Krizová komunikace v emailu a na sociálních sítích

Zpětná vazba od přednášející:

Nejžádanější téma bylo ochrana osobních údajů, vzhledem k novému nařízení GDPR, které vstoupilo v platnost na konci května 2018. Dále pak prezentace na webu a sociálních sítích, nastavení cloudových systémů pro správu dat v organizaci a příprava zadání pro obnovu webových stránek organizace. Ač už si organizace zvolila jakékoliv vstupní téma, vždy jsme nakonec skončili u problematiky interní komunikace v týmu.

Decentralizované týmy rozmístěné po celé republice, dobrovolnictví, obtížná motivace pracovníků z důvodu malých či žádných finančních prostředků na platy, k tomu těžká, zdravotní témata k řešení. To vše má velký vliv na atmosféru v týmech, která se promítá do celkového chodu organizace. Jsem však přesvědčená, že už odkrytí a pojmenování tohoto problému, vede v organizacích k pozitivním řešením.

Mnoho organizací si na má doporučení nastavilo takové online komunikační nástroje včetně interních pravidel práce s nimi, že dle jejich zpětné vazby se komunikace výrazně zlepšila.

Během konzultací jsem aktivně používala techniky nenásilné komunikace, ať už pro práci s týmem či s klienty, které si klienti často vzali za své a dle jejich zpětné vazby je začali sami aplikovat v praxi.

Tyto jednoduché pomůcky jim podle nich zlepšily komunikaci po e-mailech a dodaly sebevědomí nevyhýbat se konfliktům, ale konstruktivně s nimi pracovat.

Byla jsem překvapená, že i po absolvování individuální konzultace přišlo mnoho pacientských organizací na můj workshop, který Asociace pacientských organizací pořádala na konci června. I to je důkazem, že pacientské organizace mají chuť na sobě pracovat, rozvíjet se a stíhat tempo moderního světa se všemi jeho technologiemi.

Všechny pacientské organizace mají můj obdiv za tu neúnavnou vůli pomáhat i v často složitých podmínkách svým klientům a tleskám jim za jejich chuť se profesionalizovat a využívat veškeré dostupné nástroje, které jim mohou pomoci zefektivnit pracovní procesy a komunikaci.

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem