Individuální konzultace s Petrem Freimannem 2018

Individuálních konzultací s Petrem Freimannem, které probíhaly v prostorách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, se zúčastnilo 18 pacientských organizací, které využily 54 konzultačních hodin. Tyto konzultace probíhali v období od dubna do června roku 2018.

REPORT A ZPĚTNÁ VAZBA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Nejčastějšími tématy konzultací byly:

  • Efektivní marketingová komunikace – jak zaujmout, jak argumentovat?
  • Fundrasing – jak najít produkt a jak ho prodat na trhu (nebo svému okolí)?
  • Komunikační strategie – jak poskládat jednotlivé kroky, aby Vás to bavilo!
  • Kampaň – chci to s vámi vymyslet, nebo alespoň zkusit!
  • Chci nakopnout – trochu se točím v kruhu a pohled zvenčí mi bodne!

Zpětná vazba od přednášejícího:

Během čtyř jarních měsíců, jsem se stihl věnovat více než patnácti pacientským organizacím, kterým jsem mohl věnovat svůj čas, poskytnout jim mé rady a konzultovat s nimi potřebná témata, jejich problémy či změny do budoucna.

Na mých konzultacích byly nejžádanějšími tématy hlavně: tvorba komunikační strategie, fundrasing. optimalizace webových stránek, delegování a prioritizace práce, rozdělení kompetencí v organizaci, posílení pozice na trhu, mobilizace členské základny, firemní partnerství, informační a propagační materiály či správné směřování spolku.

Každá konzultace byla vedena tak, aby měla co největší přínos pro organizaci či spolek, abychom se zaměřili na největší úskalí, problémy a dokázali najít nějaké východisko, které bude mít do budoucna pozitivní dopad.

Díky zpětným vazbám jsem se dozvěděl, že mnoho organizací ihned začalo pracovat na změnách, konkrétně například na změně webových stránek, lepší propagaci, a hlavně držet se hesla, že všechno má svou cenu!

Pro mě samotného měly tyto konzultace také velký přínos, je vidět, že pacientské organizace se chtějí vzdělávat, vylepšovat své prostředí, postoje, a celkově se stávat profesionály. A to mě utvrdilo v tom, že mé konzultace mají váhu, jsou přínosné a pacientské organizace se budou rádi řídit mými radami do budoucna.

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.