Individuální konzultace s Petrem Freimannem 2018

Individuálních konzultací s Petrem Freimannem, které probíhaly v prostorách Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, se zúčastnilo 18 pacientských organizací, které využily 54 konzultačních hodin. Tyto konzultace probíhali v období od dubna do června roku 2018.

REPORT A ZPĚTNÁ VAZBA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

Nejčastějšími tématy konzultací byly:

  • Efektivní marketingová komunikace – jak zaujmout, jak argumentovat?
  • Fundrasing – jak najít produkt a jak ho prodat na trhu (nebo svému okolí)?
  • Komunikační strategie – jak poskládat jednotlivé kroky, aby Vás to bavilo!
  • Kampaň – chci to s vámi vymyslet, nebo alespoň zkusit!
  • Chci nakopnout – trochu se točím v kruhu a pohled zvenčí mi bodne!

Zpětná vazba od přednášejícího:

Během čtyř jarních měsíců, jsem se stihl věnovat více než patnácti pacientským organizacím, kterým jsem mohl věnovat svůj čas, poskytnout jim mé rady a konzultovat s nimi potřebná témata, jejich problémy či změny do budoucna.

Na mých konzultacích byly nejžádanějšími tématy hlavně: tvorba komunikační strategie, fundrasing. optimalizace webových stránek, delegování a prioritizace práce, rozdělení kompetencí v organizaci, posílení pozice na trhu, mobilizace členské základny, firemní partnerství, informační a propagační materiály či správné směřování spolku.

Každá konzultace byla vedena tak, aby měla co největší přínos pro organizaci či spolek, abychom se zaměřili na největší úskalí, problémy a dokázali najít nějaké východisko, které bude mít do budoucna pozitivní dopad.

Díky zpětným vazbám jsem se dozvěděl, že mnoho organizací ihned začalo pracovat na změnách, konkrétně například na změně webových stránek, lepší propagaci, a hlavně držet se hesla, že všechno má svou cenu!

Pro mě samotného měly tyto konzultace také velký přínos, je vidět, že pacientské organizace se chtějí vzdělávat, vylepšovat své prostředí, postoje, a celkově se stávat profesionály. A to mě utvrdilo v tom, že mé konzultace mají váhu, jsou přínosné a pacientské organizace se budou rádi řídit mými radami do budoucna.

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem