Individuální konzultace s Petrem Vítem 2019

Individuální konzultace s Mgr. Petrem Vítem probíhaly v sídle AIFP v Praze, a to v termínu od dubna do června roku 2019.

Na tyto konzultace se využilo 22 hodin a participovalo na nich 17 pacientských organizací.

REPORT A ZPĚTNÁ VAZBA PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ

 

Nejčastějšími tématy konzultace byly:

  • Fungování neziskových organizací a jejich orgánů, řešení problémů
  • Zakládání neziskových organizací a změny právních forem
  • Pracovní právo
  • Občanské právo (smlouvy)
  • Autorské právo
  • GDPR

Zpětná vazba od přednášejícího:

Nejčastějším tématem konzultací bylo nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vůbec problematika s tím související. Pro pacientské organizace je toto téma velmi důležité, protože až na výjimky zpracovávají i citlivé osobní údaje (zejména údaje o zdravotním stavu), které podléhají přísnější regulaci. Společně se zástupci daných organizací jsme se snažili najít takový přístup k ochraně osobních údajů, který by na jedné straně alespoň v hrubých rysech splňoval (ne vždy úplně jasné) požadavky Nařízení, a zároveň organizaci nezatěžoval zbytečnou administrativou.

Druhým velkým tématem jsou stanovy či zakládací listiny neziskových organizací a fungování jejich orgánů v praxi. I zde jsme se snažili najít řešení (spočívající zpravidla ve změně stanov či zakládací listiny), které by bylo jednoduché a nevytvářelo uvnitř organizace zbytečnou byrokratickou zátěž.

Komunikace se zástupci pacientských organizací byla bezproblémová, na některých z nich však bylo znát, že je pro ně současný právní systém velmi složitý, což mohu z vlastní zkušenosti rozhodně potvrdit☺ Je známou skutečností, že aplikace práva v praxi je s nárůstem objemu platné legislativy čím dál obtížnější (dobrým příkladem budiž již zmíněné GDPR). Samozřejmě, pro neziskové organizace, fungující mnohdy na dobrovolnickém základě a nedisponující velkým objemem financí, to platí dvojnásob.

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.