APO Alumni 2017

vodn° fotka

V prosinci 2017 proběhl již čtvrtý ročník APO Alumni, který se konal v Senátu ČR pod záštitou senátorky doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. Pozvání přijalo více než 90 zástupců pacientských organizací, Senátu České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí, České lékařské komory J. E. Purkyně, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pojišťoven, průmyslu, médií a další.

V RÁMCI SETKÁNÍ VYSTOUPILI:

  • Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP
  • doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., senátorka
  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví
  • JUDr. Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví, sekce legislativy a práva
  • Mgr. Irena Storová, zástupkyně ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv

 

V průběhu akce byly předány APO Ceny pro nejlepší projekty pacientských organizací. Vítězem první kategorie „Nejlepší probíhající projekt“ se stala organizace Popálky, o.p.s. s projektem „Zapálení hasiči pro život popálených“ a vítězem druhé kategorie „Nejlepší inovativní projektový záměr/vize“ se stala organizace Diaktiv a Diakar ve spolupráci s Diastylem s edukačně motivačním programem pro mladé dospělé s diabetem typu 1“.

 

Popis fotografií zleva doprava: 

1)    Milada Emmerová, senátorka
2)    Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví
3)    Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví sekce legislativy a práva
4)    Irena Storová, zástupkyně ředitele SÚKL
5)    Monika Kadeřábková, Edita Šimáčková, Vlastimil Milata, zástupci Diaktivu a Diakaru; Zuzana Komárková, projektová manažerka APO, 
        ana Lacinová a Jana Tlustá, zástupkyně Popálek
6)    Účastníci APO Alumni 2017
7)    Zástupci pacientských organizací a Ministerstva zdravotnictví
8)    Zástupci pacientských organizací a průmyslu
9)    Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AFIP, Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví, Jitka Reineltová, Vlastimil Milata, 
       zástupci pacientských organizací a Rady pacientů na Ministerstvu zdravotnictví
10)  Zástupci pacientských organizací

 

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.