APO Alumni

APO Alumni 2019

Již šestý ročník pacientského setkání APO Alumni proběhl 27. listopadu 2019 v prostorách Velkopřevorského paláce. Akce se zúčastnilo více než 90 zástupců pacientských organizací, Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské komory J. E. Purkyně, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, průmyslu, médií a dalších.

Více

APO Alumni 2018

Dne 4. prosince 2018 proběhl již pátý ročník APO Alumni, který se konal pod záštitou ambasadora Stephena B. Kinga v Residenci velvyslance USA v Praze. Pozvání přijalo 100 účastníků, z toho více než 70 za pacientské organizace, které jsou členy Akademie pacientských organizací (APO). Pozvání přijali zástupci Senátu parlamentu České republiky, Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,
Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, průmyslu, médií a další.

Více

APO Alumni 2017

V prosinci 2017 proběhl již čtvrtý ročník APO Alumni, který se konal v Senátu ČR pod záštitou senátorky
doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. Pozvání přijalo více než 90 zástupců pacientských organizací,
Senátu České republiky, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí,
České lékařské komory J. E. Purkyně, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, pojišťoven, průmyslu, médií a další.

Více

APO Alumni 2016

Francouzské velvyslanectví v Praze hostilo Třetí ročník setkání APO Alumni. Neformální APO Alumni setkání účastníků Akademie pacientských organizací se v říjnu 2016 konalo na Francouzské ambasádě v Praze pod záštitou jeho excelence pana Charlese Malinase.

Více

APO Alumni 2015

Oficiální setkání absolventů Akademie pacientských organizací APO Alumni 2015 se konalo v rezidenci Jan Thompson OBE, britské velvyslankyně v ČR. Hosty byli představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace i Evropského pacientského fóra. Zástupci pacientských organizací tak měli možnost osobně prodiskutovat aktuální témata českého zdravotnictví a možnost spolupráce pacienstkých organizací na evropské úrovni.

Více

APO Alumni 2014

První unikátní Alumni setkání se konalo 2. října 2014 v Rezidenci amerického velvyslance v Praze. Reprezentanti pacientských organizací se potkali se zastupiteli Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace, VZP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Pro nového amerického velvyslance v ČR Andrew Shapiro bylo setkání prvním veřejným vystoupením po jeho inauguraci.

Více

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.