APO Alumni 2016

Francouzské velvyslanectví v Praze hostilo Třetí ročník setkání APO Alumni

Neformální APO Alumni setkání účastníků Akademie pacientských organizací se v říjnu 2016 konalo na Francouzské ambasádě v Praze pod záštitou jeho excelence pana Charlese Malinase. Účastnilo se ho více než 60 zástupců z řad pacientů, pozvání přijali i zástupci z Ministerstva zdravotnictví ČR, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Světové zdravotnické organizace, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zástupci průmyslu i českých médií.

V rámci setkání vystoupily:

  • JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví,
  • MUDr. Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v ČR a zástupkyně ČLS JEP,
  • Mgr. Irena Storová, zástupkyně ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

První náměstkyně ministra zdravotnictví ČR JUDr. Lenka Teska Arnoštová, která se problematice pacientských organizací věnuje dlouhodobě sdělila: „Hlas pacientských organizací musí znít, proto na ministerstvu usilovně pracujeme na jejich začlenění do zdravotního systému."

V rámci APO Alumni byly předány i APO Ceny pro projekty pacientských organizací. V kategorii Nejlepší probíhající projekt vyhrála Mamma Help, cenu převzala její předsedkyně paní Mgr. Jana Drexlerová. Ve druhé kategorii Nejlepší projektová vize/záměr vyhrála pacientská organizace Parkinson-Help, cenu převzala její předsedkyně Ing. Romana Skála-Rosenbaum.

Popis fotografií zleva doprava:
1) Jeho excelence pan Charles Malinas, velvyslanec Francie v ČR
2) Paní Jana Drexlerová, ředitelka pacientské organizace Mamma HELP s vítězným projektem „Jak to říct dětem“, pan Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, paní Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
3) Paní Irena Storová, zástupkyně ředitele SÚKL, paní Lenka Teska Arnoštová, první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, pan Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, paní Regina Demlová, Masarykův onkologický ústav v Brně, pan Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo
4) Paní Zuzana Komárková, projektová manažerka APO, paní Romana Skála-Rosenbaum, ředitelka Parkinson-Help s APO Cenou za nejlepší projektovou vizi, paní Lenka Teska Arnoštová, první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR, paní Jana Drexlerová, ředitelka Mamma Help s APO Cenou za nejlepší probíhající projekt a paní Alena Šteflová, ředitelka kanceláře WHO v ČR a zástupkyně ČLS JEP
5) Zástupci pacienstkých organizací

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Laskavý spolek
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
170Zrealizováno více než 170 seminářů
850Zveřejněno více než 850 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
9Projekt funguje devátým rokem