APO Letní škola 2015

APO Letní škola je společným projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Cílem pro rok 2015 bylo setkání zástupců pacientských organizací s představiteli odborných lékařských společností, navázání užší spolupráce a zvýšení erudice pacientských organizací.

Setkání bylo zahájeno v hlavním sále Kaiserštejnského paláce koncem srpna 2015. Oficiálního uvítání se ujali:

 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.,MBA, předseda ČLS JEP
 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP
 • Mgr. Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM

V průběhu dne byla zorganizována pro zástupce pacientských organizací 90 minutová diskuze s paní JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D., první náměstkyní ministra zdravotnictví ČR a panem JUDr. Radkem Policarem, náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo.

Jednotlivé pacientské organizace se v dalších částech potkávaly u kulatého stolu s příslušným protipólem z řad lékařských odborných společností.

Každá ze zúčastněných pacientských organizací, tak měla příležitost dozvědět se jak funguje odborná společnost, jaké jsou nejnovější možnosti léčby i následné péče. Pro pacientské organizace to byla šance spojit se s medicínskou sférou a nastínit představy vzájemné spolupráce.

APO Letní školy se účastnilo více než 100 zástupců pacientských organizací, zástupci odborných lékařských společností ČLS JEP a také zástupci České televize a dalších médií.

Zástupci ČLS JEP:

 • Prof. MUDr. Zeman Jiří DrSc., předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Pavel Těšínsky, Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Petra Tesařová, Csc. Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Jana Haberlová, Ph.D. společnost dětské neurologie ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD, Česká neurologická společnost ČLS JEP
 • MUDr. Jan Brož, Česká diabetologická společnost
 • MUDr. Gabriela Kubátová. Místopředsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Popis fotografií zleva doprava:
1) Zástupci pacienstkých organizací a zástupci české lékařské společnosti JEP u kulatého stolu
2) Doc. MUDr. Pavel Těšínsky, Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP, Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
3) Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, Lenka Teska Arnoštová, první náměstkyně ministra zdravotnictví ČR a Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví ČR pro legislativu a právo
4) Zástupci AIFP a moderátorky akce
5) Zástupci pacienstkých organizací a zástupci české lékařské společnosti JEP u kulatého stolu

Účastníci projektu
Achilleus, z. s.
Adventor, z. s.
ALEN - ženy s rakovinou prsu, z. s.
Alfa Human Service, z. s.
Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.
Alsa, z. s.
AMA - Společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel, z. s.
Amelie, z. s.
ANGELMAN CZ, z. s.
ARCUS - onko centrum, z. s.
Asociace genové terapie, z. s.
Asociace muskulárních dystrofiků v ČR, z. s.
Asociace mužů sobě, z. s.
Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP), z. s.
Avalone, z. s.
AVMinority, z. s.
Bellis - mladé ženy s rakovinou prsu
BENKON - Benešovský klub onkologicky nemocných, z. s.
Borelioza CZ, z. s.
Centrum pro dítě s diabetem, z. s.
CEREBRUM – Asociace osob po získaném poškození mozku, z. s.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z. s.
Česká asociace pro vzácná onemocnění, z. s.
Česká společnost AIDS pomoc, z. s.
České ILCO, z. s.
Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN), z. s.
DEBRA ČR, z. ú.
Diabetes KV, z.ú.
Diagnóza FH, z. s.
Diagnoza leukemie, z. s.
DiaKar, z. ú.
DIAKTIV CZECH REPUBLIC, z. s.
Dialogos, z. s.
DIApozitiv, z. s.
Dotyk II, o. p. s.
Dystonie-rodina spolu, z. s.
ENDO Talks CZ, z. s.
Epicana, z.ú.
Frieda, z.s.
HAE Junior, z. s.
Haima CZ, z. s.
Ictus, o. p. s.
Jelimán, z. s.
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s.
Klub pacientů mnohočetný myelom, z. s.
Kolpingova rodina Smečno, z. s.
Liga proti rakovině Praha, z. s.
Lymfom Help, z. s.
Meta, z. s.
Metoděj, z. s.
Migréna-help, z. s.
Mygra-CZ, z. s.
Národní asociace pacientských organizací
Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s.
NAŠE SRDCE pro Boreliózu a koinfekce, z. s.
Nedoklubko, z. s.
Nevypusť duši, z. s.
Onko klub Slunečnice Olomouc, z. s.
ONKO Unie, o. p. s.
Onko-Amazonky, z. s.
Osteologická Akademie Zlín, o. p. s.
OVAHELP - Centrum pomoci onkologickým pacientům, z. s.
Pacienti IBD, z. s.
Parent project, z. s.
Parkinson-Help, z. s.
Pink Bubble, nadační fond
Polovina nebe, o. p. s.
Popálky, o. p. s.
Projekt spolu
Prostak, o. p. s.
RETT COMMUNITY, z. s.
Revma Liga Česká republika, z. s.
Roska Brno (regionální organizace Unie Roska v ČR)
SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, z. s.
Sdružení celiaků ČR, z. s.
Sdružení mladých sklerotiků (SMS), z. s.
Sdružení pacientů s plicní hypertenzí, z. s.
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách, z. s.
SMÁci, z. s.
Společně k úsměvu, z. s.
Společnost dialyzovaných a transplantovaných, z. s.
Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
Společnost Parkinson, z. s.
Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s.
Společnost pro mukopolysacharidosu, z. s.
Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, z. s.
Spolek KOLUMBUS, z. s.
Spolek Lupus ČR, z. s.
Spolek NUDZ, z. s.
Spolek pro Atypické parkinsonské syndromy, z. s.
Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků, z. s.
Spolu ke zdraví, z. s.
STK pro chlapy
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z. s.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s.
Tyfloservis, o. p. s.
Unie Roska - česká MS společnost, z. s.
Úsměv=zdraví, z. s.
Ústecký Arcus, z. s. - spolek onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel
Veronica, z. ú.
Victoria Litoměřice - Liga proti rakovině
Willík - Spolek pro Williamsův syndrom, z. s.
Zajíček na koni, o. p. s.
Život bez střeva, z. s.
Znovu do života, z. s.
180Zrealizováno více než 180 seminářů
600Více než 600 hodin individuálních konzultací
900Zveřejněno více než 900 grantových výzev
100zapojeno více než 100 českých pacientských organizací
10Projekt funguje desátým rokem