APO Letní škola 2016

IMG 6596s

APO Letní škola je společným projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP).

Cílem dalšího setkání bylo zapojení obou stran do vzájemného dialogu a přínos vyšší erudice pacientským organizacím tak, aby byly rovnocenným partnerem v komunikaci se státními orgány.

Druhého ročníku APO Letní školy 30. srpna se účastnilo téměř 120 zástupců z řad pacientských organizací, odborných společností ČLS JEP, státní správy, médií, průmyslu a dalších. Zahájení proběhlo v hlavním sále Kaiserštejnského paláce. Oficiálního přivítání se ujali:

 • Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, výkonný ředitel AIFP,
 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc., MBA, předseda ČLS JEP,
 • Jana Petrenko, zástupkyně Koalice pro zdraví,
 • Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM.

Pozvání k aktivní účasti přijal pan Nikos Dedes, prezident “Pozitivního hlasu”, řecké asociace HIV pozitivních lidí. Jeho přednáška byla zaměřena na téma výhod spolupráce pacientských organizací s odbornými společnostmi. Poté následovala diskuze s porovnáním této problematiky v ČR a zahraničí.

Hlavní částí celodenního programu byly kulaté stoly rozdělené do 11 různých terapeutických oblastí, při nichž měly obě strany možnost vznést podněty směřující k bližší spolupráci. Jednotlivé debaty moderovali odborníci. Následovalo shrnutí výsledků z jednotlivých kulatých stolů.

Setkání ukončila interaktivní diskuze se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd), paní JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D., první náměstkyní MZd a panem JUDr. Radkem Policarem, náměstkem pro legislativu a právo MZd.

Zástupci ČLS JEP:

 • Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP
 • As. MUDr. Jan Brož, Česká diabetologická společnost ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA, předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP
 • Prim. MUDr. Markéta Havlovicová, Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP
 • MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., Psychiatrická společnost ČLS JEP
 • Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, Senátor PČR
 • Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., Masarykův onkologický ústav v Brně
 • Doc. MUDr. Pavel Těšínsky, Česká společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
 • Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., předseda České hematologické společnosti ČLS JEP
 • MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., Společnost dětské neurologie ČLS JEP
 • MUDr. Klára Brožová, Společnost dětské neurologie ČLS JEP
 • MUDr. Eva Medová, Česká neurologická společnost ČLS JEP
 • Mgr. Oto Gál, Neuro-rehabilitační a fyzikální medicína ČLS JEP
 • MUDr. Alena Šebková, předsedkyně Odborné společnosti dětských praktických lékařů ČLS JEP
 • MUDr. Gabriela Kubátová. Místopředsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

Popis fotografií zleva doprava:
1) Nikos Dedes, prezident “Pozitivního hlasu”, řecké asociace HIV pozitivních lidí
2) Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM
3) Kulatý stůl “Multioborové diagnózy a vzácná onemocnění” s prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA, předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP
4) Kulatý stůl “Onkologické diagnózy” s prof. MUDr. Janem Žaloudíkem CSc., ředitelem Masarykova onkologického ústavu v Brně, Senátor PČR
5) Interaktivní diskuze se zástupci Ministerstva zdravotnictví JUDr. Lenkou Teskou Arnoštovou, Ph.D., první náměstkyní MZd a JUDr. Radkem Policarem, náměstkem pro legislativu a právo MZd.

 

Nepřehlédněte

redakční systém Kompletweb | design Neofema, s.r.o.